Inventering med platsbesök 2022

Under 2022 kommer kommunen att inventera avloppsanläggningar på cirka 280 fastigheter på Djurö. I skärgården på Nämdö kommer även 50 fastigheter att inventeras.

Kommer vi till dig?

Om du har fått hem ett informationsbrev är din fastighet en av de fastigheter som kommer att inventeras under 2022. I brevet har du även fått en checklista och enkät. Du kan kontrollera din avloppsanläggning med stöd av checklistan.

Inventeringsenkät

Vi önskar att du fyller i enkäten och skickar in det till kommunen. Detta eftersom det inte alltid finns tillstånd för äldre anläggningar, förändringar kan ha skett eller att det inte alltid är möjligt att se på plats hur en anläggning är uppbyggd eller vilken typ av avloppsvatten som leds till den. Informationen ligger sedan till grund i vår bedömning av exempelvis skyddsavstånd till vattenbrunnar och sjöar.

Det är möjligt att lämna in svaren digitalt via e-tjänst. För e-tjänsten behöver du e-legitimation. Det går även bra att skicka per e-post till miljo-bygg@varmdo.se, alternativt med post.

Sista dag för att skicka in enkätsvaret framgår av brevet du fått hemskickat.

Ansökan

Om du vet att din avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav behöver du ansöka om en ny anläggning/ändring av anläggning. Skickar du in en komplett ansökan inom utsatt datum blir det ingen inventering på din fastighet.

Sista dag för att skicka in enkätsvaret framgår av brevet du fått hemskickat.

Om ingen komplett ansökan inkommer inom utsatt datum kommer en inventering att utföras.

När och var sker platsbesöken?

Platsbesöken kommer att påbörjas under våren på Djurö och i slutet av sommaren på Nämdö. Kartorna nedan visar områdena som berörs av årets inventering.

Kartbild som markerar aktuellt område kring Djurö.

Djurö. Området inringat i mörkare blå visar årets inventeringsområde I. Tryck för större bild.

 

 

Kartbild med markering av området kring Nämdö.

Nämdö. Området inringat i mörkare blå visar årets inventeringsområde. Tryck för större bild.

Inspektionsavgift

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet finansieras i huvudsak av avgifter och inte av skatter. Avgiften bestäms enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

För tillsyn av en avloppsanläggning tas en fast avgift ut, vilket motsvarar 4,5 timmars handläggningstid. Timtaxan är för nuvarande 1 200 kr. Observera att även torrtoaletter och latrinkomposteringar ingår i nämndens tillsyn, avgift tas därför ut även om det inte finns indraget vatten eller utgående avloppsrör. Om det finns fler än en anläggning på fastigheten tillkommer en avgift om en timmes handläggningstid per anläggning.

På sidan Vanliga frågor om små avlopp finns en förklaring över vad som ingår i avgiften.

Vad händer sedan?

  • Efter utsatt datum kommer vi att gå igenom samtliga enkäter och förbereda planeringen inför platsbesöken.
  • Om du kryssat i att du vill bli meddelad dag för platsbesöket kommer du att bli meddelad via SMS. Om du inte kryssat i rutan kommer ett oanmält besök att utföras.
  • Platsbesöket sker endast utomhus och du som fastighetsägare behöver inte närvara för att inspektionen av anläggningen ska kunna utföras.
  • Du kommer sedan att få ett beslut där det framgår om det finns några brister som behöver åtgärdas eller om anläggningen bedöms ha god funktion

Rådgivning om små avlopp

Du kan få kostnadsfri rådgivning om ditt avlopp.

Avloppsrådgivning

Frågor om inventeringen

På sidan Vanliga frågor om små avlopp kan du få svar på några vanliga frågor om inventeringen.

Vanliga frågor om små avlopp