Inventering skärgården 2020

Under 2018 påbörjade kommunen att utföra tillsyn av små avloppsanläggningar i nordvästra skärgården. Detta arbete kommer nu fortsätta under 2020 med målsättningen att alla skärgårdsfastigheter ska ha inventerats utan platsbesök.

Kommer vi till dig?

Är din fastighet en del av inventeringen i skärgården kommer du att få ett brev hemskickat under 2020. Kartan nedan visar området som berörs av årets inventering.

Karta urval små avlopp inventering

Inventering utan platsbesök

Tillsynen av avloppen på skärgårdsöarna kommer att ske i två etapper för att ge dig som fastighetsägare i skärgården god tid för att se över dina avloppsanläggningar.

Etapp 1

I den första etappen kommer vi att gå igenom våra arkiv och sammanställa uppgifter om vilka anläggningar och tillstånd som finns, hur slam- och latrinhantering sker samt granska kartmaterial för fastigheten. Utifrån detta underlag kommer vi ge dig som fastighetsägare en preliminär bedömning av ditt avlopp och eventuella torra toalettlösningar. På så sätt kommer du ges god tid och möjlighet att se över din avloppslösning och behov av eventuella åtgärder.

Du kommer att få hem ett informationsbrev och resultat från arkivinventeringen. I brevet skickar vi även med en checklista och skötselråd. Du kan själv kontrollera din avloppsanläggning och dess funktion med stöd av checklistan.

Etapp 2

Etapp två innebär att vi utför platsbesök och kontrollerar anläggningens funktion på plats. Funktionen på den avloppsanläggning du har idag kommer då att kontrolleras. Även om din anläggning, torrtoalettlösning och latrinkompost har tillstånd, kan det vara så att reningen av avloppsvattnet inte fungerar som den ska eller att hanteringen av latrin inte uppfyller kraven.

Platsbesök kommer att ske efter år 2022. Om din fastighet kommer att ingå i inventeringen kommer du att få ytterligare information när platsbesöket närmar sig och ges möjlighet att närvara vid besöket.

Gemensamma avloppslösningar

I skärgården är det en utmaning att lösa vatten- och avloppsfrågan. I relativt tätbebyggda områden kan det vara ekonomiskt och praktiskt om fastighetsägare går samman och gör gemensamma lösningar. I samma veva som man gräver för avlopp kan man passa på att ordna gemensamt vatten, till exempel genom en avsaltningsanläggning. Kostnaden för vatten och avlopp kan bli mindre för varje fastighetsägare om arbetet sker vid ett och samma tillfälle och flera delar på notan.

Inventeringsavgift

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet finansieras i huvudsak av avgifter och inte av skatter. Avgiften bestäms enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

För nämndens tillsyn av avloppsanläggningar som sker utan platsbesök tas en avgift ut, vilket motsvarar två timmars handläggningstid. All form av avlopps- och latrinhantering ingår i nämndens tillsynsansvar, vilket gör att även fastigheter med torrtoaletter och latrinkomposter ingår i inventeringen.

I avgiften för tillsynen ingår tid för för- och efterarbete. Det innebär att kommunen tar betalt för den tiden det tar att leta i arkiv, sammanställa information om fastigheter och lagfarna ägare, göra urval, bedömningar och utskick samt ta emot samtal och skriftlig information. Även anteckningar, beslut och skrivelser samt annat som kan ingå i tillsynsarbetet omfattas.

Rådgivning om små avlopp

Du kan få kostnadsfri rådgivning om ditt avlopp.

Rådgivning små avlopp

Frågor om inventeringen av små avlopp

Här kan du få svar på några vanliga frågor om inventeringen.

Vanliga frågor om små avlopp