Inventering utan platsbesök i skärgården 2022

Under 2018 påbörjade kommunen att utföra tillsyn av små avloppsanläggningar
i skärgården. Detta arbete fortsätter under 2022 med målsättningen att alla skärgårdsfastigheter ska ha inventerats utan platsbesök innan året är slut.

Kommer din fastighet att inventeras?

Är din fastighet en del av årets inventering i skärgården kommer du att få ett brev hemskickat
i början av 2022. Du ges då möjlighet att skicka in uppgifter till oss om din fastighet. Svar kan lämnas via e-tjänsten:


Länk till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartan nedan visar områdena som berörs av årets inventering. Området är markerat i en mörkare blå.

Kartan visar urval av inventeringen. Bland annat är Möja, Södermöja, Lökaön, Korsö,  Bockö, Hemö och Storö markerade.

Klicka för större bild.

Etapp ett

I den första etappen kommer vi att gå igenom våra arkiv och sammanställa uppgifter om vilka anläggningar och tillstånd som finns och om hur slam- och latrinhantering sker på fastigheten. Utifrån detta underlag kommer vi ge dig som fastighetsägare en preliminär bedömning av ditt avlopp och eventuella torra toalettlösningar. På så sätt kommer du ges god tid och möjlighet att se över din avloppslösning och behov av eventuella åtgärder.

Etapp två

Etapp två innebär att vi utför platsbesök och kontrollerar anläggningens funktion samt hanteringen av slam och latrin på plats. Även om din anläggning, torrtoalettlösning och latrinkompost har tillstånd, kan det vara så att reningen av avloppsvattnet inte fungerar
som den ska eller att hanteringen av latrin inte uppfyller kraven.

Platsbesök kommer att ske efter år 2025. Om din fastighet kommer att ingå i inventeringen kommer du att få ytterligare information när platsbesöket närmar sig och du ges möjlighet
att närvara vid besöket.

Inventeringsavgift

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet finansieras i huvudsak av avgifter
och inte av skatter. Avgiften bestäms enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Inventeringsavgiften för etapp ett är 2 400 kronor per fastighet, vilket motsvarar två timmars handläggningstid.

Rådgivning om små avlopp

Du kan få kostnadsfri rådgivning om ditt avlopp.

Länk till rådgivning om små avlopp

Frågor om inventeringen av små avlopp

Här kan du få svar på några vanliga frågor om inventeringen.

Länk till vanliga frågor om små avlopp