Ta hand om din avloppsanläggning

Olika avloppsanläggningar kräver olika skötsel och underhåll och det är du som fastighetsägare som ansvarar för din avloppsanläggning. Här kommer några tips på vad du som fastighetsägare kan göra för att din anläggning ska hålla så länge som möjligt. Längst ned på sidan finns länkar att klicka sig vidare på.

  • Kontrollera anläggningen med jämna mellanrum.
    Använd gärna vår checklista som stöd för att bedöma avloppsanläggningens funktion.
  • Belasta inte anläggningen med dagvatten eller skadliga ämnen som oljeprodukter och färgrester.

Ämnen som inte hör till avloppet kan störa reningsfunktionen och innebära att anläggningens livslängd eller reningskapacitet försämras.

  • Slamtöm anläggningen regelbundet.

I stort sett alla avloppsanläggningar behöver slamtömmas, vissa anläggningar behöver även återfyllas med vatten efter slamtömningen. Läs mer om hur ofta din anläggning ska tömmas
och om hur slamtömningen går till nedan.

Efter tömning bör slamavskiljare återfyllas med vatten för att minska risken för slamflykt.

  • Provta det renade avloppsvattnet (gäller för minireningsverk och markbädd).

Läs vad som står i ditt tillstånd och läs gärna mer om provtagningen nedan.

  • Följ leverantörens anvisningar och tillståndet för din anläggning.

Exempelvis kan service behöva genomföras av anläggningen regelbundet. För vissa anläggningar behöver fosforfällan bytas ut eller UV-ljus rengöras och bytas vid behov.
Vissa produkter har även möjlighet till service eller driftavtal.

Länkar

Skötsel och kontroll av avloppsanläggning

Checklista för små avlopp , 619.2 kB.

Slamtömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning av avloppsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fosforfilter/fosforfälla Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Du kan få fler tips om hur du sköter om ditt avlopp på Avloppsguiden.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.