Toaletter

Installation av toalett och innehav av toalett kräver alltid tillstånd från kommunen, förutom vid installation av förbränningstoalett. Av flera orsaker kan det vara motiverat att välja en annan typ av toalett än den traditionella vattentoaletten, speciellt i ett skärgårdsområde.

Tillstånd

Att installera en toalett kräver tillstånd från kommunen. Nedan är de olika typer av toaletter som kan komma i fråga vid nyinstallation. Har du e-legitimation kan du ansöka via e-tjänst, i annat fall skickar du in en blankett.

Ansök om torrtoalett - e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om torrtoalett - blankett

Ansökan om vattentoalett - blankett

En fördjupad information om toaletter och toaletter för källsortering finner du på:

Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs också Värmdö kommuns information om:

Torra toalettsystem

Torrtoaletter

  • Urinseparerande torrtoalett
  • Förmultningstoalett
  • Utedass
  • Övriga torrtoaletter

Vattentoaletter

  • Vakuumtoalett med tank
  • Snålspolande toalett
  • Extremt snålspolande toalett, självfall
  • Urinsorterande vattentoalett
  • Konventionell WC

Spolvolym

Mängden grundvatten varierar mycket i hela kommunen. På grund av detta begränsas sedan 1 april 2015 spolvolym på vattentoalett vid ansökan om enskilt avlopp. Beroende på mängden grundvatten i området begränsas spolvolymen till 1 eller 4 liter/spolning. Kontakta kommunens avloppsrådgivare om vad som gäller i ditt område.

Latrin- och slamkompostering

Latrin från torrtoaletter och slam från avloppsanläggningar ska i första hand omhändertas av kommunen. Om du vill hantera latrin eller slam på din egna fastighet behöver du inkomma med en ansökan om dispens. Dispens för eget omhändertagande kan endast beviljas om det finns förutsättningar för kompostering och spridning på din fastighet utan risk för olägenhet.

Kompostera latrin


Rådgivning om små avlopp

Du som har en enskild avloppsanläggning och bor i Värmdö kan nu få kostnadsfri rådgivning och hjälp med frågor om ditt avlopp av fristående rådgivare.

Rådgivning om små avlopp