Tappställen för dricksvatten

I kommunens krishanteringsplan ingår beredskap för allmän tillgång till rent dricksvatten i katastroflägen. Även i andra situationer kan du behöva hämta dricksvatten i dunk.

Kartbild med markeringar för samtliga tappställen i kommunen.Förstora bilden

Klicka för att förstora kartan.

På följande ställen finns det tappställen
för dricksvatten

  • Vid parkeringen på Skogsbovägen 11 vid kommunhuset
  • Pumpstation vid Lövhamra infartsparkering på Ingarö
  • Pumpstation vid Ålstäket, Grisslinge
  • Pumpstation på Ejders väg i Stavsnäs
  • Stavsnäs vinterhamn, sitter på en mindre byggnad vid vändplanen. 
  • Pumpstation på Djurö kyrkväg
  • Betsede, vid vändplan
  • Leveransvägen 30, utanför Värmdö kommuns driftkontor
  • Näsuddsvägen 6, vid pumpstation
  • Bredvid Skärgårdsvägen 206, vid infarten Grills backe