Tappställen för dricksvatten

I kommunens krishanteringsplan ingår beredskap för allmän tillgång till rent dricksvatten i katastroflägen. Även i andra situationer kan du behöva hämta dricksvatten i dunk.

På följande ställen finns det tappställen för dricksvatten

  • Vid parkeringen på Skogsbovägen 11 vid kommunhuset
  • Längst ner på Sofielundsvägen i Betsede, infart från Aspviksvägen
  • Pumpstation vid Lövhamra infartsparkering på Ingarö
  • Pumpstation vid Ålstäket, Grisslinge
  • Pumpstation på Ejders väg i Stavsnäs
  • Stavsnäs vinterhamn, sitter på en mindre byggnad vid vändplanen. 
  • Pumpstation på Djurö kyrkväg

Öppna webbkartan i ny fliklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster