Talande webbLyssna

Aktuell driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

För ytterligare information eller vid frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-570 470 00.

Avstängning Gamla Skärgårdsvägen (vid kyrkan)

Gamla Skärgårdsvägen i Gustavsbergs kommer att stängas av, halva vägen i taget. Avstängningen gäller tisdag 12/11 mellan kl. 10:00-15:00. Avstängningen sker vid Eken som står mitt i Gamla skärgårdsvägen nedanför kyrkan, se kartbild nedan.

onsdag 13/11 kommer vi att bara skärma av runt själva Eken så det kommer att vara hinder på vägen men inget hinder för trafiken.

Trafiken kommer att ledas om med hjälp av trafikvakter. Vi ska göra en inokulering av mycel för att hjälpa Eken att leva på denna utsatta plats.

Se området på kartbild

Arbete pågår vecka 46-47 på Skeviksvägen

Arbete pågår med dagvatten på en sträcka av Skeviksvägen i Gustavsberg, se kartbild nedan. Arbetet kommer att pågå under vecka 46 och 47. Det kommer att vara begränsad framkomlighet under tiden.

Se område på kartbild

Ny gång- och cykelväg

Ny gång- och cykelväg kommer att anläggas på den norra sidan av Leveransvägen fram till bussdepån och ny kantsten ska sättas på den södra sidan. Arbetet kommer påbörjas under vecka 45 och målsättningen är att markarbeten ska vara färdigställda i slutet av december. Slutgiltigt beläggningsarbete sker till våren.

Översikt arbete gc-väg Leveransvägen (pdf)

Renovering av cirkulationsplatser

Renovering av cirkulationsplatserna kommer ske längs med Gustavsbergsvägen vid Värmdö marknad. Arbetet kommer starta under vecka 45 och kommer pågå under november och december månad.

Plantering vid cirkularitionsplatserna kommer att ske under våren 2020.

Till översikt cirkulationer (pdf)


Senast publicerad: 2019-11-11

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation