Talande webbLyssna

Bygg- och rivningsavfall

Det är inte en kommuns ansvar att samla in eller omhänderta bygg- eller rivningsavfall

Till bygg- och rivningsavfall räknas avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad. Större anläggningsarbeten i trädgården räknas också till bygg- och rivningsavfall.

Avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden räknas som hushållsavfall som kommunen har ansvar att ta hand om.

Kommunens återvinningscentraler tar emot max 1 m3 bygg- och rivningsavfall.

En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt avfall, till exempel asbest och impregnerat virke, och måste hanteras som sådant.

Läs mer om Farligt avfall

Senast publicerad: 2019-10-23