Tyck till
Talande webbLyssna

Matavfallsinsamling för företag och verksamheter

Matavfall

Verksamheter i Värmdö kan sortera ut sitt matavfall och bidra till en bättre miljö.

Tack för maten!

Varje år slängs stora mängder mat i de vanliga soporna och förbränns. Att minska matsvinnet ger den största miljövinsten, men det matavfall som ändå uppstår kan rötas och bli till biogas och biogödsel.

Det är både enkelt och bra för miljön att matavfallssortera. Genom att samla in matavfall är vi med och bidrar till att nå det nationella målet att minst 50 % av matavfallet ska samlas in senast 2018. Om många är med kan vi göra skillnad!

Praktisk information

Matavfallspåsar

Företag och verksamheter kan välja på tre storlekar på matavfallspåsar med tillhörande hållare. Påsarna är 9 liter, 22 liter (se bild) samt 45 liter. Kontakta oss för att diskutera vad som passar bäst i just ert kök.

Anmäl intresse

I alla verksamheter uppstår det matavfall, exempelvis matrester, skal och kaffesump. Verksamheter i Värmdö kan anmäla intresse för att sortera ut sitt matavfall. Många verksamheter är redan igång med gott resultat. Kontakta kommunen för att diskutera förutsättningar och hantering av matavfall för just din verksamhet, 08-570 470 00,
varmdo.kommun@varmdo.se.

Senast publicerad: 2019-10-23