Talande webbLyssna

Matavfall

Matavfall

Du som bor på Värmdös fastland har fått erbjudande om att börja samla in ditt matavfall. Har du en verksamhet eller ett företag som är intresserad av matavfallsinsamling? Kontakta servicecenter för mer information!

Vill du börja samla in ditt matavfall?

Vill du som privatperson beställa matavfallsabonnemang? Klicka på länken nedan.

Till e-tjänsten Beställ matavfallsabonnemanglänk till annan webbplats

Bor du i ett flerfamiljshus eller bostadsrättsförening och har gemensam sophämtning måste en intresseanmälan göras - klicka på länken nedan

Till e-tjänsten Intresseanmälan matavfalllänk till annan webbplats

Observera att det endast är möjligt att samla in matavfall på fastlandet. Miljövinningen av utsortering i skärgården vägs mot transporter, omlastningar och behandling. Ett alternativ för fastighetsägare i skärgården kan vara att anlägga en kompost. För detta krävs en anmälan till kommunen.

Läs mer här om hur du gör en Anmälan om kompostering av matavfalllänk till annan webbplats

Sortera matresten

Sortera matresten är en gemensam miljösatsning från Stockholms läns kommuner. Satsningen innebär en omfattande kampanj som ska informera länets invånare om matavfallssortering. Målet är att fler ska börja sortera ut sina matrester, vilket i sin tur kommer leda till minskade utsläpp av växthusgaser.

Varje år slängs ungefär en miljon ton matavfall i Sverige. Matrester innehåller energi, och när de kastas tillsammans med de vanliga soporna går den energin upp i rök.

Mer information finns på hemsidan sorteramatresten.selänk till annan webbplats.

Matavfall blir biogas och biogödsel

Det miljömässigt bästa sättet att hantera maten är att äta upp den, men det som blir över kan också komma till nytta. Insamlat matavfall behandlas genom rötning och omvandlas till biogas och biogödsel, det gör att energi och de näringsämnen som matavfallet innehåller kan tas tillvara och det naturliga kretsloppet sluts. Om många är med kan vi göra skillnad!

Frågor och svar om matavfall

Till sidan Frågor & svar 

Tänk på detta under vintermånaderna

Nu börjar det bli kallt ute och vintern är snart här. Förutom att snöröja och halkbekämpa runt sopkärlen finns det några saker att tänka på när det gäller matavfallssorteringen. 

Att tänka på vintertid:

  • Stäng alltid påsen ordentligt. Om du stänger påsen hindrar du att matavfallet trillar ut i kärlet och fryser fast.
  • Låt matavfallet rinna av ordentligt i vasken innan du lägger det i matavfallspåsen. Torra påsar fryser inte fast lika lätt som blöta.
  • Du kan lägga lite hushållspapper eller använda, ofärgade servetter tillsammans med matavfallet för att suga upp kvarvarande vätska.
  • Lägg en tom matavfallspåse i botten på kärlet för att minska risken att påsarna fryser fast.

Läs mer om matavfallsinsamlingen

Enbostadshus

Flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

Verksamheter och företag

Informationsfolder om matavfallsinsamling i Värmdö

Vad kostar matavfallsinsamlingen?

Till avgifter, regler och abonnemang

Hur fungerar sophämtningen?

Till sidan Sophämtning, hushållsavfall


Bild på matavfallsbehållare med brun påse och brunt kärl för matavfall

Har dina bruna påsar tagit slut?

Här kan du hämta fler


Senast publicerad: 2019-10-23