Talande webbLyssna

Eldningsförbud i Stockholm har upphört

Onsdag 3 juli så hävdes eldningsförbudet av Länsstyrelsen. Fortsatt aktsamhet önskas och säkerställ att du eldar säkert.

Fortsatt försiktighet vid eldning

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 8.00 onsdagen den 3 juli 2019.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Du är ansvarig

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Tänk på:

  • att inte slänga fimpar i naturen.
  • att det kan slå gnistor från verktyg och maskiner.
  • var du parkerar – katalysatorn på ditt fordon kan antända underlaget.
  • att du gör dig skyldig till brott om du bryter mot eldningsförbudet.


Vid frågor kontakta i första hand Storstockholms räddningscentral (SSRC), tel: 08-454 87 00

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2019-07-03

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar