Tyck till
Talande webbLyssna

Bygglov, strandskydd och fastighetsfrågor

Hus vid vattnet på Runmarö

På dessa sidor kan du läsa om vad du ska tänka på när du ska bygga om eller nytt, om strandskydd, trädfällning och andra fastighetsrelaterade frågor. Läs vidare under rubrikerna i vänstermenyn.

Boka din rådgivningstidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplaner

I detaljplaner anges fastighetens byggrätt, bland annat hur stort man får bygga. Vill du veta om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du söka i kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Instruktioner om hur du går tillväga finns i webbkartan under knappen Information.

Du kan läsa mer om detaljplaner under rubriken Planarbete


Drop-in på torsdagar

Har du frågor som rör bygglov eller strandskydd är du välkommen på drop-in på torsdagar. Där kan du ställa dina allmänna frågor till våra handläggare. Du behöver inte boka tid.

Rådgivningstiden begränsas till 10 minuter per besökare när det uppstår kö.

Rådgivningen stänger kl. 19:00 oavsett om det står besökare i kö, därför kommer inga fler kölappar att delas ut efter kl. 18:30.

När: Torsdagar 14:00–19:00

Plats: Kommunhuset, Skogsbovägen 9–11

Vissa tider på året har kommunhuset öppettider som gör att drop-in uteblir, bland annat dagar före röd dag.

Se aktuella öppettider för kommunhuset

Energirådgivning

Under drop-in har du vissa torsdagar möjlighet att även träffa klimat- och energirådgivare. Under 2019 gäller följande datum:

 • 7 mars 
 • 21 mars 
 • 4 april
 • 11 april
 • 25 april
 • 16 maj
 • 22 augusti
 • 5 september
 • 19 september
 • 4 oktober
 • 17 oktober

Läs mer om energirådgivning


Frågor om ett pågående ärende

Kontakta din handläggare om du har ett pågående ärende hos bygg- och miljöavdelningen.

Skicka in handlingar

 • Om du väljer att skicka in handlingar digitalt ska de vara i PDF-format. Då kan vi registrera dina handlingar utan att de förvanskas. (Det finns gratisprogram som du kan ladda ner för att göra ett dokument till PDF.)
 • Dela upp handlingarna i flera filer; ansökan för sig, situationsplan för sig och så vidare.
 • Dina ritningar ska vara skalenliga och innehålla skalmått.
 • Det räcker med en uppsättning handlingar.
 • Skickar du in handlingar i pappersform underlättar det om dessa är i A4- eller A3-format.

Mer information

Bygglovsguide Värmdö kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bygglov, Boverkets broschyrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbkarta - sök detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Introduktion/hjälp om hur webbkartan används (pdf)
Blankett för bygglovsansökan, förhandsbesked, anmälan (pdf)Senast publicerad: 2019-11-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation