Talande webbLyssna

Vanliga frågor

Värmdö kommuns bostadsförmedling hanteras av Stockholms bostadsförmedling (Bostad Stockholm).

Vanliga frågor om förändringen av bostadsförmedlingen

1. Varför har Värmdö kommun gjort den här förändringen?

Svar: Värmdö kommun ser storstockholmsområdet som en och samma bostads- och arbetsmarknad och då känns det naturligt att, så som andra kommuner i regionen, ansluta sig till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Genom att överlåta förmedlingen av lediga lägenheter till Bostadsförmedlingen i Stockholm förbättras servicen för de bostadssökande, den egna kommunala administrationen minskar och på sikt utökas kundunderlaget för de lägenheter som finns inom Värmdö Bostäder AB. De bostadssökande erbjuds att stå i Bostadsförmedlingen i Stockholms bostadskö och på så sätt breddas deras utbud av bostäder från endast Värmdö till hela stockholmsregionen. Den lösning som finns idag, det vill säga att Värmdö kommun har en egen kommunal bostadsförmedling, är mycket ovanlig i ett sverigeperspektiv.

2. Vilka andra kommuner har gått samman med Bostadsförmedlingen i Stockholm?

Svar: Historiskt sett har Bostadsförmedlingen i Stockholm AB övertagit hanteringen av köer och förmedling av lediga lägenheter från bland annat Huge Fastigheter (Huddinge), Botkyrkabyggen (Botkyrka) och Vallentuna kommun. Större samarbeten där Bostadsförmedlingen i Stockholm övertagit hela eller delar av förmedlingen av lediga lägenheter finns tillsammans med bland annat Signalisten (Solna), Sollentunahem (Sollentuna) och Järfällahus (Järfälla). Bostadsförmedlingen i Stockholm har även större samarbeten med bland annat Signalisten (Solna), Sollentunahem (Sollentuna) och Järfällahus (Järfälla) där man övertagit hela eller delar av förmedlingen av lediga lägenheter. Totalt samarbetar Bostadsförmedlingen i Stockholm med över 300 fastighetsägare över hela stockholmsregionen.

3. Kommer det att bli lättare eller svårare att få en lägenhet?

Svar: Se svar nedan

4. Hur lång tid tar det att få en lägenhet?

Svar: Det är svårt att säga hur lång kötid det /behövs för att få en lägenhet via Bostadsförmedlingen i Stockholm. Det varierar beroende på lägenhetens hyra, storlek, standard och läge. För att få en ungefärlig bild finns statistik på Stockholms bostadsförmedlings webbplats. I Värmdö kommun är den genomsnittliga kötiden cirka fyra år. Även i Värmdö varierar kötiden för olika områden. Lättast är det att få en lägenhet i Stavsnäs, svårast är att få en lägenhet i Gustavsberg.

5. Får man som Värmdöbo förtur till lägenheter i Värmdö?

Svar: Nej. De som bor i Värmdö har idag ingen förtur till lägenheter som finns i Värmdö. Oavsett var i landet en person bor kan den stå i Värmdös bostadskö. Samma ordning kommer att gälla när förmedlingen övergår till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. Däremot kommer det under en övergångsperiod att finnas en så kallad ”Värmdökö” hos Bostadsförmedlingen i Stockholm. I ”Värmdökön” kommer du som idag står som köande hos Bostadsförmedlingen i Värmdö kunna tillgodoräkna din kötid. 50 procent av de lediga lägenheterna som lämnas in från VärmdöBostäder kommer endast erbjudas de som tidigare stått i Värmdös bostadsförmedlings kö.

6. Jag har stått i kön i flera år – kommer jag att förlora min kötid?

Svar: För att du inte ska förlora din intjänade kötid så kommer Bostadsförmedlingen i Stockholm att ha två kötider under en femårsperiod - en som baserar sig på tiden som du stått i kö i Värmdö kommun och en som gäller Bostadsförmedlingen i Stockholms vanliga kö. Genom att betala in 225 kronor till Bostadsförmedlingen i Stockholm från och med den 1 februari 2014 så behåller du din kötid från Värmdö samt att du börjar samla kötid även hos Bostadsförmedlingen i Stockholm. Efter den 31 januari 2019 upphör Värmdökön hos Bostadsförmedlingen i Stockholm och Värmdökön raderas.

7. Om jag ska stå i Bostad Stockholms kö – kommer jag att kunna få en lägenhet i Värmdö?

Svar: Ja. Efter övergången kommer du att ha två olika kötider, en i Bostadsförmedlingen i Stockholms ordinarie kö samt en genom den så kallade ”Värmdökön”. I ”Värmdökön” kommer du som idag står som köande hos Bostadsförmedlingen i Värmdö kunna tillgodoräkna din kötid. Där kommer 50 procent av de lediga lägenheterna som lämnas in från VärmdöBostäder att endast erbjudas de som tidigare stått i Värmdös bostadsförmedling.

8.  Kommer jag att kunna få erbjudanden om lägenhet på andra ställen än i Värmdö?

Svar: Ja. Eftersom Bostadsförmedlingen i Stockholm samarbetar med fastighetsägare i hela regionen kommer du att kunna söka lägenheter på andra ställen än bara i Värmdö. Många personer står idag både i Värmdö kommuns bostadskö och i Bostadsförmedlingen i Stockholms kö. Förändringen innebär att det räcker för en sökande att stå i Bostadsförmedlingen i Stockholms kö.

9. Är det samma regler i Bostad Stockholms kö som i Värmdös tidigare bostadskö?

Svar: Ja. Alla som fyllt 18 år, har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer är välkommen att anmäla sig som bostadssökande. Det spelar ingen roll var du bor eller om du redan har en bostad. Om du inte fyllt 18 år men har eller väntar barn kan du ställa dig i bostadskön.


10. Hur gör jag för att ställa mig i bostadskön efter förändringen?

Svar: Efter den 1 februari 2014 kan du enbart anmäla dig till Bostadsförmedlingen i Stockholm. När du blivit registrerad skickas en avi till dig på den årliga köavgiften (225 kronor).

11. Jag har nyss ställt mig i bostadskön – hur påverkas jag?

Svar: Oavsett när du ställde dig i bostadskön förs din kötid över till Bostadsförmedlingen i Stockholm i en ”Värmdökö” under en övergångsperiod på fem år.


12. Min mamma har stått i bostadskön i 9 år – hur påverkas hon?

Svar: Efter övergången kommer alla med kötid i Värmdö att ha två olika kötider, en i Bostadsförmedlingen i Stockholms ordinarie kö samt en genom den så kallade ”Värmdökön”. I ”Värmdökön” kommer du som idag står som köande hos Bostadsförmedlingen i Värmdö kunna tillgodoräkna din kötid. 50 procent av de lediga lägenheterna som lämnas in från VärmdöBostäder kommer endast att erbjudas de som tidigare stått i Värmdös bostadsförmedlings kö.

13. Jag hyr idag en lägenhet av VärmdöBostäder AB – vad händer om jag vill byta lägenhet inom bostadsbolaget?

Svar: Din situation påverkas inte. Den interna byteskön som hanteras av VärmdöBostäder AB berörs inte av förändringen. Den interna byteskön kommer fortsatt att hanteras av VärmdöBostäder AB.

14. Kommer även medicinska och sociala förturer för invånare i Värmdö kommun att hanteras av Bostad Stockholm?

Svar: Nej, medicinska och sociala förturer samt lägenheter för flyktingmottagande berörs inte av förändringen. Dessa ärenden kommer att hanteras inom Värmdö kommun separat och mer information i frågan kommer.

15. Kommer det att kosta mer eller mindre att stå i bostadskön?

Svar: Årsavgiften för Bostadsförmedlingen i Stockholm är 225 kronor/år. Nuvarande årsavgift i Värmdö kommun är 200 kronor/år. Alltså höjs årsavgiften med 25 kronor. För dem som idag står i båda köerna innebär förändringen att endast en köavgift behöver betalas, den hos Bostadsförmedlingen i Stockholm.

16. Finns det några övergångsregler?

Svar: Ja. En särskild Värmdökö kommer att finnas under fem år för att säkerställa att inte de som idag står i Värmdös bostadskö missgynnas. Värmdökön är till för de som vid tidpunkten för övergången är registrerade som bostadssökande inom Värmdö kommuns bostadsförmedling.

17. Hur kommer jag att få erbjudanden om lägenhet framöver?

Svar: Det är viktigt att veta att det är den sökande själv som aktivt söker och anmäler intresse för lediga lägenheter. Bostadsförmedlingen i Stockholm skickar inte ut några lägenhetsförslag. Enklast gör du detta via Stockholms bostadsförmedling. Där kan du söka efter och anmäla intresse för lägenheter. Det går också att anmäla intresse för lägenheter via Bostad Bokning (talsvar) eller genom att kontakta Bostadsförmedlingen i Stockholms kundservice.

18. Vad kostar den här förändringen Värmdö kommun?

Svar: Värmdös bostadsförmedling finansieras via köavgifter och förmedlingsavgifter. De kostnader och intäkter som Värmdö kommun har idag kommer att övergå till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB. För Värmdö kommuns räkning finns inga nämnvärda ekonomiska konsekvenser.

19. Hur och när får jag som står i Värmdös bostadskö mer information?

Svar: Brev med mer information har skickats till samtliga som är registrerade vid Värmdö kommuns bostadsförmedling.

20. Vem vänder jag mig till om jag har frågor?

Svar: Om du har frågor om hur förmedlingen av lägenheter hanteras efter att Värmdö kommuns bostadsförmedling har upphört så ska du vända dig till Bostadsförmedlingen i Stockholms kundservice. Enklaste kontaktvägen är via webben, se länk i högerspalten, eller per telefon 08-785 88 30.

21. Vart vänder jag mig om jag vill framföra synpunkter på den här förändringen?

Svar: Om du vill framföra synpunkter så gör du det enklast genom vårt synpunktsformulärlänk till annan webbplats. Du kommer då att få ett svar senast inom 10 arbetsdagar. Om du vill framföra förslag till Värmdö kommuns förtroendevalda så går det att lämna e-förslaglänk till annan webbplats direkt till politikerna.

22. När träder förändringen i kraft?

Svar: Från och med den 1 februari 2014 övergår Värmdö kommuns Bostadsförmedling till Bostadsförmedlingen i Stockholm. Läs mer om Värmdö Bostadsförmedling och om Bostadsförmedlingen i Stockholm, se länkar i högerspalten.


Senast publicerad: 2016-11-15

Kontakt

Mer information