Tyck till
Talande webbLyssna

Farstaborgs förskola

I april/maj 2019 planeras en tillfällig förskola intill Farstaborgs idrottsplats stå färdig. En förskola med bruttoarea på 949 m2 och med med plats för 100 barn fördelat på fem avdelningar.

Information om förskolan

På grund av de många nybyggnationerna i Gustavsbergsområdet har behovet av förskoleplatser ökat. Den planerade förskolan i Charlottendal har försenats vilket gjort att fastighetsavdelningen har fått i uppdrag att upphandla och uppföra en temporär förskola vid Farstaborgs idrottsplats. Tekniska nämnden har godkänt investeringen och Utbildningsnämnden har godkänd den preliminära hyran.

Efter en förnyad konkurrensupphandling vann Cramo Adapteo. Deras moduler är idag de mest energieffektiva med låga uppvärmningskostnader och ett lågt miljöavtryck.

Förskolan kommer bli i två plan med 5 avdelningar för totalt cirka 100 barn fördelat på 949 m2 bruttoarea.

Utemiljön kommer att bestå av två gårdar, en hårdgjord yta för cykling, sandlåda, mindre klätterlek med mera, samt en ”skogsgård” med mer utmanande lek för de större barnen.

Förskolan kommer att placeras vid Farstaborgs idrottsplats – geografiskt nära Gustavsberg med goda kommunikationer. Området präglas av höga naturvärden och närhet till ridskola samt fotbollsplan.

Vad händer nu?

Uppdaterad 2019-01-18

Under vintern och våren färdigställs paviljongskolan och dess utemiljö. Förskolan beräknas vara inflyttningsklar i april/maj 2019.

Beslut har även tagits att anlägga en mindre granulatfri konstgräsplan som kan nyttjas av förskolan. Denna planeras vara klar i slutet av maj.

Bilder på modulerna


Frågor och svar

När startar arbetet med att uppföra förskolan?

Markarbetena påbörjades i december 2018, modulerna levererades i januari 2019.

Hur länge ska projektet pågå?

Förskolan planeras vara klar för inflytt i april/maj 2019.

Vad beräknas förskolan kosta?

Investeringskostnaden för alla markarbeten, montering av modulerna, utemiljön är drygt 9 mnkr.

Hur kommer trafiksituation se ut i området?

Det är något som utreds just nu. Det finns även goda möjligheter att gå eller cykla till förskolan via Farstaborgs idrottsplats.

Läs gärna mer om alternativa sätt att ta sig till och från förskolan på kommunens webbplats om Säkra skolvägar

Hur stor blir kvadratmeterytan per barn?

Förskolan byggs med bruttoarea på 949 kvm och med plats för 100 barn, vilket blir 9,94 kvm/barn (riktmärke enligt skolverket är 10 kvm/barn).

Vad händer med modulerna när förskolan inte ska användas mer?

När hyresperioden går ut lämnas modulerna tillbaka, alternativt har kommunen rätt att köpa ut dem.

Skolgård, lekmöjligheter med mera?

Förskolans utemiljö består av två gårdar, ca 3500 kvm. Den stora gården kommer ha en mindre granulatfri konstgräsplan, större sandlåda, gungor, förråd för cyklar, sittgrupper mm. Den mindre gården är mer utmanande med mer kuperad skogsterräng – här kommer finnas klätterlek, hyddor etc.

Mat till/i förskolan? Tillagningskök?

Förskolan har ett eget tillagningskök.

När kan man ansöka om förskoleplats?

Förskolan Farstaborg är möjlig att söka nu.

Kommunal eller privat regi?

Kommunal.

Varför en temporär förskola?

När produktionen av förskolan Charlottendal försenades beslutades att uppföra en temporär förskola för att tillgodose behovet av förskoleplatser.

Är det sämre kvalitét på temporära förskolor?

Pedagogiskt nej, driftkostnaderna är däremot högre för temporära byggnader och livslängden kortare.

Varför Farstaborg?

Tidigt undersöktes ett antal platser som bedömdes som möjliga för en temporär förskola. Farstaborg har bäst förutsättningar – kommunen äger marken, centralt läge, bra markförhållanden, närhet till skog och mark.

Närhet till ridskola? Hästallergener?

Då förskolan kommer att ligga i nära anslutning till en ridskola rekommenderas de barn som har stora besvär av allergier söka plats på andra förskolor i kommunen.

Vad händer med förskolan och barnen när det tillfälliga bygglovet löper ut?

Det tillfälliga bygglovet gäller 5 år, sen finns möjlighet att söka nytt tillfällig lov ytterligare 5+5 år. Finns behovet av den temporära förskolan kvar efter 5 år kommer kommunen att söka om förlängning av bygglovet.

Frågor?

Om du har frågor om Farstaborgs förskola är du välkommen att kontakta fastighetsavdelningen via telefon 08-570 470 00. Du kan också ställa dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se eller kontakta oss via varmdo.kommun@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-08-21