Talande webbLyssna

Projekt Kattholmen

Nu startar renoveringen av Kattholmen!

Kattholmen har under de senaste åren utvecklats till att bli en samlingsplats för Värmdöborna och gästhamnen är ett uppskattat besöksmål för båtmänniskor från hela Stockholms skärgård. Planerna på en restaurang i det gamla elverket har funnits med länge, och från och med sommar 2020 öppnar en restaurang med ägaren Daniel Arlycke i spetsen.

Under vecka 41 kommer renoveringen av Kattholmen att påbörjas. Vi som arbetat med projektet under lång tid ser fram mot detta för att omsätta all tid och energi som lagts ner vid planering och projektering till att börja renovera byggnaden. Renoveringen genomförs i samverkan med entreprenören Arcona och restauratören Daniel Arlycke. Fokus kommer att ligga på kulturmiljön vid utformning av lokal och närliggande ytor.

Tidplan

Första moment i tidplanen blir att få upp ställning runt byggnaden för att kunna demontera alla fönsterpartier samt påbörja takarbeten. Byggnaden kommer att få ett nytt plåttak samt nya fönsterpartier, som efterliknar dem befintliga. Tanken är att bevara den gamla känslan. Nedan finns aktiviteter för de närmsta veckorna.

  • Vecka 41: Påbörja med rivning invändigt samtidigt som vi får upp ställning.
  • Vecka 42: Rivningsarbeten pågår och ställning klart.
  • Vecka 43: Rivningsarbeten pågår invändigt och utvändigt (fasad).
  • Vecka 44: Rivningsarbeten pågår invändigt och utvändigt (fasad). Start för rivning av takarbeten.

Tidplanen kommer att uppdateras löpande.

Längre fram kommer lokalen anpassas för restaurangverksamhet. Byggnaden kommer även på sikt att få en tillbyggnad i form av ett orangeri.

Under renoveringen kan en del störande arbeten uppstå - främst transporter till och från arbetsplatsen, men även buller från rivningen. Vi beklagar de störningsmoment som renoveringen av elverket kan medföra och uppskattar ert tålamod!

Kontakt

Har du frågor kopplat till projektet är du välkommen att kontakta fastighetsenheten på fastighetsenheten@varmdo.se.