Tyck till
Talande webbLyssna

Klimat och miljö

Flicka blåser på vindsnurra

Värmdö kommun vill vara med och medverka till omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunfullmäktige har beslutat om sex inriktningsmål som ledstjärnor för kommunens verksamheter. Ett av inriktningsmålen är Ett hållbart Värmdö.

Alla vi som bor och arbetar här ska utveckla Värmdö så att en omställning till en mer hållbar livsstil underlättas. Värmdö ska vara en attraktiv kommun att vistas och arbeta i. Här erbjuds ett liv med natur, skärgård och pulserande lokala samhällen med närhet till Stockholm.

Klimatpolicy och miljömål ska vägleda miljöarbetet

Värmdö kommun har en omfattande energi- och klimatpolicy och sex lokala miljömål som grundar sig i nationella åtaganden. Vidare har kommunen tagit fram särskilda miljömål för utvecklingen av Gustavsberg. Målen tillsammans med policyn ger vägledning om vad, och hur, kommun ska jobba för att bidra till ett hållbart samhälle.

Läs mer om policy och mål i vänstermenyn.

Miljöbokslut

Värmdö vill ligga i framkant vad det gäller miljöarbetet och är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner och nätverket Sveriges klimatkommunerlänk till annan webbplats. I linje med detta har Värmdö kommun beslutat att ett miljöbokslut ska redovisas årligen. Syftet med ett miljöbokslut är att ge en inblick i hur tillståndet i miljön i Värmdö kommun. Miljöbokslutet är en uppföljning som kommunen åtagit sig att genomföra inom miljöområdet.

Under Mer dokument finns de senaste årens miljöbokslut att ladda ner.

Mer information

Hållbarhetsfrågor är reglerat i såväl kommunens långsiktiga vision, i inriktningsmål för mandatperioden samt i ett flertal styrdokument.

Kommunens miljö- och hållbarhetsarbete har sin utgångspunkt i Värmdös framtidsvision – Vision 2030 – som antogs 2009.

Läs mer om Vision 2030

I Översiktsplan 2012–2030 finns mål och rekommendationer för hur Värmdö ska kunna expandera utan att skada miljön.

Läs mer om översiktsplanen

Värmdö kommun satsar intensivt och ambitiöst på naturvård.

Mer information om naturvårdlänk till annan webbplats

Kommunens har ett antal strategier, planer, program, policyer och andra styrdokument som anger mål och riktlinjer för kommunens miljöarbete. 

Läs mer om styrdokument

Senast publicerad: 2019-05-10

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation