Tyck till
Talande webbLyssna

Värmdös solkarta

Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge? Med hjälp av Värmdös interaktiva solkarta kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år. Ett användbart verktyg vare sig du har eget hus, är aktiv i en bostadsrättsförening eller driver företag i kommunen.

Så här använder du solkartan

Kartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta.

Zooma in och klicka på den byggnad du är intresserad av så ser du potentialen för solel och solvärme (kWh) just där, beräknat utifrån schabloner. Dessutom redovisas minskning av koldioxidutsläpp om nuvarande elanvändning ersätts med solel (baserat på nordisk elmix). Du kan själv ändra storleken på installationerna och se hur det förväntas ändra produktionen.

Du kan även söka på en adress, plats eller annan kommun.

Här hittar du solkartan >>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så beräknas solinstrålningen

Solinstrålningen beräknas med hjälp av meteorologiska data, höjddata samt takytor. Solkartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild, men den ger ett inledande svar på om det är värt att undersöka förutsättningarna för att installera solceller eller solvärme på taket.

En del fastigheter i Värmdö kan sakna information om solinstrålning. Dessa har antingen byggts efter att laserskanningen utförts eller så har lutning och solexponering av taket inte kunnat fastställas på grund av bristande höjdinformation. I vissa fall har takets material bidragit till att laserstrålarna absorberats istället för reflekterats, vilket medfört att väldigt lite eller ingen höjddata kunnat fångas.

Behövs bygglov?

Beroende på hur och var du planerar att installera dina solpaneler eller solfångare kan du behöva söka bygglov.

Läs mer om bygglov vid solceller/solpaneler

Du är även välkommen att kontakta en bygglovshandläggare via kommunens servicecenter 08-570 470 00. 

Ansvariga för solkartan

Solkartan är en satsning inom Energi- & klimatrådgivningen i Stockholmsregionens kommuner och Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

Solkartan är även ett värdefullt hjälpmedel för kommunens arbete för ett mer hållbart samhälle. En ökad användning av förnybar, egenproducerad, klimat- och miljövänlig energi går i linje med kommunens mål om att begränsa klimatpåverkan.

Mer information

Energi- och klimatrådgivningens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns bland annat faktablad om solel och solvärme, en steg-för-steg-guide för installation av solceller, goda exempel och nyttiga länkar.


Senast publicerad: 2019-02-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation