Talande webbLyssna

Allemansrätten

Allemansrätten är en unik rätt för alla som vill röra sig fritt i den svenska naturen. Rätten att fritt ströva i naturen har rötter långt tillbaka i tiden.

Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen, paddlar kajak, klättrar eller sitter på en sten och tänker. Oftast är den alldeles naturlig för oss. För att alla ska kunna njuta av naturen behöver vi ta hänsyn till natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra som är ute.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa om vilka arter som är fridlystalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jakt och fiske

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten, men du får fiska fritt med spö och andra handredskap längs kusterna. I insjöar krävs tillstånd, till exempel fiskekort. Ta alltid reda på vilka regler som gäller där du vill fiska!

Lämna aldrig linor och krokar i naturen, de kan bli dödsfällor för djuren. Du måste lämna djurens ungar och bon i fred och får inte ta fågelägg, det räknas som jakt. Vissa i jaktlagen angivna däggdjur och fåglar får jagas, medan övriga är fredade.

Läs mer om jakt och fiske på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följ kommunens restriktioner om eldning i naturen

Värmdö kommun begränsar med hänsyn till människors hälsa eldning av trädgårdsavfall utomhus. Det gäller under hela året för fastigheter som ligger inom detaljplanerat område.

Eldning är tillåten under veckorna 16–18 på våren och veckorna 41-43 på hösten. Vill du elda utanför dessa veckor kan du ansöka om dispens hos bygg- och miljöavdelningen. Aktuell brandriskprognos får du på brandförsvarets telefonsvarare 08-454 83 39.

Mer information finns på sidan Eldning av trädgårdsavfall

Allemansrätten och motoriserade transportmedel

Naturvårdsverket har under de senaste åren fått allt fler frågor om allemansrätten och olika typer av motoriserade transportmedel, det har oftast gällt så kallade el-cyklar, el-assisterade cyklar eller cyklar med så kallad Pedelelec-funktion, men det har även gällt andra typer av transportmedel som terräng-Segways och liknande.

Naturvårdsverket anser inte att det är tillåtet att köra motoriserade transportmedel i naturen med stöd av allemansrätten, oavsett hur dessa definieras i lagen om vägtrafikdefinitioner. Det betyder att el-cyklar och liknande inte får köras i naturen utan lov av markägaren. Den som vill köra den här typen av fordon på stigar, eller leder eller fritt i terrängen på någon annans mark måste ha lov av markägaren. För transportmedel som klassas som motordrivna fordon, till exempel bil, MC och fyrhjulingar gäller terrängkörningslagstiftningen som vanligt, vilket innebär att det i de allra flesta fall är förbjudet att köra i terräng. Dispens för motordrivna fordon kan sökas hos länsstyrelsen. 

Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2019-03-18