Talande webbLyssna

Stavsnäs 1:753 m.fl. Byträsket (D196)

Detaljplanen vann laga kraft den 23 mars 2012.

Senast publicerad: 2016-12-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument