Tyck till
Talande webbLyssna

Gustavsberg 1:456 och 1:458, planändring, Ekobacken (D218)

Detaljplanen vann laga kraft 2016-03-03.

Senast publicerad: 2018-08-29

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar

Dokument