Tyck till
Talande webbLyssna

Ösby 1:42 m.fl. Munkmora

Detaljplan Ösby 1:42 m.fl, Munkmora har fått laga kraft
2019-10-05.

Lagakrafthandlingar

 

Senast publicerad: 2019-10-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation