Tyck till
Talande webbLyssna

Stavsnäs 1:20, gamla skoltomten (D 237)

Detaljplan Stavsnäs 1:20 har fått laga kraft 2019-03-01.

Lagakrafthandlingar

 

Senast publicerad: 2019-10-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument