Tyck till
Talande webbLyssna

Markanvisning för Trygghetsboende vid Gustavsgården

ortofoto kvarnbergsterrassen

Värmdö kommun befinner sig i en intressant fas med ett ökat antal innevånare och därmed ett stort behov av nya bostäder. Målet för Värmdö kommun är att framförallt fokusera dessa nya bostäder i befintliga centrumområden.

Det är viktigt att hantera denna utvecklingsfas väl och att samordna matchningen av utbud och efterfrågan av olika typer av bostäder. Detta innebär att ökningen av bostadsbeståndet ska ske också med hänsyn till de särskilda behov som finns till exempel för Värmdö kommuns äldre invånare.

Inbjudan

Värmdö kommun bjuder därför in till markanvisningstävling för att förvärva och uppföra ett trygghetsboende med cirka 30–40 hyreslägenheter om totalt cirka 2 800 kvm BTA inom en del av fastigheten Gustavsberg 1:144 i centrala Gustavsberg. Marken ska upplåtas med tomträtt. Detaljplanearbetet för området har påbörjat och befinner sig mellan samråd och granskning.

Området består idag av hårdgjorda parkeringsytor och en bergskant som domineras av ett parti hällmarksskog med tallar, lövträd och ekar. Anvisningsområdet ligger cirka 100 meter från Gustavsgården särskilt boende.

 

Översiktsbild trygghetsboende G-berg

Markanvisningstävlingen är öppen för exploatörer med dokumenterad erfarenhet av och förmåga att genomföra liknande trygghetsbostadsprojekt.

Ta del av hela inbjudan samt bilagor till markanvisningstävlingen här

Ansökan

Anbud ska vara Värmdö kommun tillhanda senast 20 december 2018 kl. 17:00.

Handlingarna ska levereras i slutet omslag utan avsändare eller firmateckning, märkt:

”Markanvisning Trygghetsboende. Till Rick Hoogduyn”

Tävlingsbidrag ska sändas till:

Värmdö kommun

Att; Rick Hoogduyn

Skogsbovägen 9–11

134 81 Gustavsberg

Ansökan kan också lämnas i Värmdö kommuns kontaktcenter på Skogsbovägen 9–11.

Kontakt

Frågor under tävlingsperioden ställs här

Svar lämnas så fort som möjligt och publiceras på hänvisad sida. Frågor ställs senast den 10 december 2018 för att svar ska kunna lämnas i tid.

Välkommen in med ert anbud.

 

Senast publicerad: 2018-11-13

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation