Talande webbLyssna

Ekvik 1:29, ändring av detaljplan

Inom detaljplan för Ekvik 1:1, DP 9, ligger fastigheten Ekvik 1:29, och på denna Villa Soludden. Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott att utarbeta en detaljplaneändring för rubricerat område.

Syftet med detaljplaneändringen är att ge Villa Soludden, konferensanläggningen på fastigheten Ekvik 1:29, möjlighet att utvidga sin verksamhet genom tillbyggnad av huvudbyggnaden.

Foto på konferensanläggning Ekvik 1:29

Status i planarbetet 

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Planarbetet befinner sig mellan samråd och granskning.

Planhandlingar

Ekvik 1:29

Bakgrund

Fastighetsägarens ansökan om planbesked är godkänd av kommunstyrelsens planutskott, som även givit uppdrag att starta planarbetet.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Axel Sirén via mejl axel.siren@varmdo.se eller via servicecenter på telefon 08-570 470 00.


Senast publicerad: 2019-07-02

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument