Talande webbLyssna

Torsby 1:342 Dragudden

Illustration Torsby 1:342 Dragudden

Området ligger i Torsby.

Status i planarbetet

Upphävd detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt detaljplanen för Torsby 1:342 Dragudden 2019-03-19.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije på 08-570 470 00 eller via mejl helena.gaije@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-06-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument