Talande webbLyssna

Seminarium för bygg- och miljöfrågor

Timmerstuga vid vattnet Björna

Är du nyfiken på vilka regler som gäller för dig som äger en fastighet i kommunen? Välkommen på seminarium den 27 september 2018 där du har möjlighet att ställa allmänna frågor och få information.

Olika regler gäller generellt för olika fastigheter beroende på vad du är intresserad av att göra på din fastighet och om det finns några särskilda bestämmelser i just ditt område. Nedan följer några exempel på vad du bör tänka på.

 • Om du har en fastighet som ligger nära vatten kan vissa åtgärder kräva en strandskyddsdispens.
 • Intresserad av att skaffa en värmepump? Vissa värmepumpar kräver tillstånd och andra får du göra utan tillstånd.
 • Om du bor inom ett vattenskyddsområde, det vill säga inom ett avrinningsområde till en kommunal dricksvattentäkt, är det vissa saker du behöver tänka på när du ska göra förändringar på tomten. Läs mer om vattenskyddsområden.
 • Vill du bygga nytt, bygga till, bygga attefallshus, altan eller friggebod? Då kan det krävas bygglov, bygganmälan eller vara bygglovsbefriat.
 • I områden som inte har kommunalt vatten och avlopp har området antingen en gemensam avlopps- och dricksvattenanläggning eller en egen brunn och egen avloppsanläggning. Tänk på att ta prov på ditt dricksvatten regelbundet och att din avloppsanläggning kan behöva byggas om för att uppfylla dagens miljökrav. Läs mer om dricksvatten och om enskilt avlopp.

I kommunens webbkarta kan du söka fram din fastighet och få information om till exempel vilken detaljplan som gäller, om det är riskområde för markradon och om den ligger inom vattenskyddsområde.

Seminarium 27 september 2018

Har du någon särskild fråga du vill veta mer om skriv gärna det under ”Övrigt” när du anmäler dig till seminariet.

För hjälp med specifika frågor för just din fastighet är du välkommen på vår drop-in i kommunhuset på torsdagar kl. 14-19.

Tid: 27 september 17:30-20:00

Plats: Värmdösalen i Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11.


Preliminärt program för kvällen

 • 17:30 Lars-Erik Alversjö, ordförande för bygg, miljö- och hälsoskyddsnämnden, hälsar välkommen.
  - Miljöskydd (bl.a. värmepumpar, borra dricksvattenbrunn, oljetank)
  - Hälsoskydd (bl.a. radon, eldning, djurhållning av t.ex. tupp eller höns)
  - Strandskydd (bl.a. fälla träd, bygga om brygga, byggnader vid vattnet)
 • 18:15 Paus med fika
  - Bygglov (bl.a. fälla träd, bygga till, bygga nytt, bygga attefall
  - Enskilda avlopp (bl.a. inventering, göra nytt avlopp, VA- rådgivning)
  - VA-enheten (bl.a. utbyggnad av det kommunala VA-nätet)
 • 19:00 Frågestund med handläggare

Anmälan

För att anmäla dig till seminariet fyll i uppgifterna och klicka på skicka.

Vi samlar in uppgifterna för att vid behov kunna återkoppla om förändringar gällande seminariet samt för att kunna beräkna antalet anmälda. De insamlade uppgifterna kommer endast att sparas fram till och med att seminariet genomförts. När seminariet är avslutat förstörs både den digitalt och manuellt insamlade informationen.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 21 september klockan 23.59.

 

Vilka frågor hanteras av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden?

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet för bygglovsfrågor, miljöfrågor och verksamheter som kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Detta innebär exempelvis att bygg- och miljöavdelningen gör tillsynsbesök på förskolor och skolor för att kontrollera inomhusmiljön samt besöker restauranger och matvarubutiker för att kontrollera hanteringen av livsmedel. Den kontakt som privatpersoner oftast har med bygg- och miljöavdelningen är när man vill bygga om sitt hus, behöver se över sin avloppsanläggning eller vill borra för bergvärme.

Ibland får nämnden in klagomål som ska utredas, såsom att någon inte byggt enligt sitt bygglov, att grannens rök från skorstenen är störande, att avloppsvattnet släpps ut rakt ut på tomten eller att en bastu har byggts nere vid vattnet utan strandskyddsdispens.

På bygg- och miljöavdelningen arbetar tjänstemän på uppdrag av nämnden. Den operativa tillsynen görs av bygg- och miljöavdelningens livsmedels- och miljöinspektörer samt bygglovshandläggare.

Senast publicerad: 2018-08-27