Om Varmdo.se

Välkommen till Värmdö kommuns hemsida! Nedan kan du läsa lite mer om webplatsen och olika funktioner.

Cookies och API

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och som innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren.

Det finns två huvudsakliga typer av cookies.

- Bestående cookies ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.

- Sessionscookies som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På Värmdös externa webbplats används i huvudsak sessioncookies, men för att samla in besöksstatistik använder vi också vissa bestående cookies. Det gör vi för att kunna samla in information om vår mest efterfrågade information och tjänster, som vi sedan kan använda för att förbättra våra kanaler och vår service till dig.

Cookies för webbstatistik

Värmdö kommuns webbportal (varmdo.se) använder ett upphandlat analysverktyg som hjälper oss se hur besökare använder webbplatsen. Datan samlas in av de kakor du har satt i din webbläsare och berättar bland annat för oss om du är ny eller återkommande besökare, vilka sidor som är mest populära och om du sökt dig eller klickat dig fram till informationen.

Vi har dock avstått från att lagra spårbara ip-adresser i vårt analysverktyg. Detta innebär att vi i det verktyget inte sparar någon personlig information som är unik för dig eller interaktioner som kan kopplas tillbaka till dig.

Läs mer om kommunens hantering av personuppgifter

Cookie för Talande Webb

Värmdö kommuns webbsida har en funktion som läser upp innehållet på våra webbsidor för dig med synnedsättning eller dig som har svårt att läsa vanlig webbtext. När du aktiverar Talande Webb sätts en cookie i din webbläsare som talar om att du har aktiverat verktyget. När du byter sida talar kakan om ifall verktygspanelen ska vara utfälld även på den nya sida du navigerat till.

Neka cookies

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker skapa en cookie på din dator. Läs mer nedan om hur du gör i olika webbläsare.

Google Chrome

Inställningar > Visa avancerade inställningar (finns längst ner) > Innehållsinställningar.

Markera ”Blockera cookies och webbplatsdata från tredje part”. Om du vill rensa kakor varje gång webbläsaren startar om, markera även ”Behåll bara lokala uppgifter tills du stänger webbläsaren”.

Firefox

Inställningar > Sekretess. Under ”Historik”, ändra inställningen ”Firefox kommer spara” från ”Spara historik” till ”Använda anpassade inställningar för historiken”. Du kan då ändra ”Tillåt tredjepartskakor” till ”aldrig”. Här har du även möjlighet att markera ”Rensa historiken när Firefox avslutas”.

Internet Explorer

Verktyg > Internet­alternativ > Sekretess. Flytta sedan skjut­reglaget för att avgöra vilka kakor som ska accepteras.

Tidigare användning av Google Fonts

Från och med den senaste uppdateringen av våra webbfonter (2021-08-05) använder inte Värmdö kommun tredjepartsverktyget Google Fonts. Detta verktyg har som syfte att leverera kostnadsfria och tillgängliga webbfonter som är särskilt anpassade för den enhet du använder och att optimera laddningstider. Det är i skrivande stund ännu ett vitt använt hjälpmedel av många kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Utfasningen av Google Fonts har vi gjort delvis för att säkerställa att dataöverföring till externa källor utanför varmdo.se hålls till ett minimum. Det är en del i ett pågående kvalitetssäkringsarbete för din trygghet som besökare på varmdo.se.

Digital tillgänglighet

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För webbplattformar, mobilapplikationer och andra digitala tjänster gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA (länk).

Tillgänglighets­redogörelse för Varmdo.se (uppdaterad 2021-04-13)

Värmdö kommun är ansvarig för varmdo.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här nedan, i vår tillgänglighetsredogörelse, kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgängligt är varmdo.se?

Vi arbetar ständigt för en högre tillgänglighet på varmdo.se - vår målsättning är att alltid försöka uppnå WCAG nivå AAA, vilket är den högsta tillgänglighetsnivån, när vi har möjlighet. Vi är dock medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. De brister som listas nedan känner vi till och arbetar vidare för att åtgärda.

Vår ambition är att alla kvarstående brister på varmdo.se som vi kan påverka i webbadministrationen ska åtgärdas successivt och vara åtgärdade innan slutet av år 2020.

Allmänt om tredjepartslösningar

Varmdo.se länkar i många fall till tjänster hos tredje part eller använder oss av så kallade i-frames eller javascript-baserade lösningar för att visa innehållet från andra webbsidor i infogade ”fönster” på varmdo.se. Detta gör vi för att du som besökare ska få en mer sammanhållen upplevelse. I-frames är idag en ganska gammal standard där andra lösningar rekommenderas, varför just den typen av inramade funktioner kan orsaka oförutsedda problem.

Tredjepartstjänster på varmdo.se är tyvärr inget vi kan säkerställa tillgängligheten på till hundra procent och inte heller koppla våra kvalitetsverktyg till. Emellertid så påtalar vi alltid fel när vi upptäcker dem och har dialog med systemförvaltare och leverantörer för att så snart som möjligt försöka åtgärda bristerna.

Kända brister

  • Webb-sändningarna från kommunfullmäktiges möten, som går att se i efterhand, är inte textade. För dessa åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar emellertid mot en framtida lösning på ett textat kommunfullmäktige. Vår målsättning är att ha denna lösning på plats under första kvartalet år 2021.
  • På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av Värmdö kommun eller i samråd med administratörerna av varmdo.se. En risk föreligger att dessa tjänster inte följer tillgänglighetsprinciperna fullt ut. På dessa sidor har vi emellertid strävat efter att länka till en tillgänglig version av tjänsten.
  • Det finns äldre pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
  • Vissa bilder på varmdo.se kan sakna en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
  • De webbsidor som fortfarande bygger på våra äldre mallar är inte fullt optimerade enligt modern standard, särskilt vad gäller uppmärkningen av olika delar av webbsidan med HTML5 och/eller WAI-area. Bland annat de kommunala skolornas egna webbsidor, sidorna för Komvux Värmdö, Gustavsbergsprojektet samt den digitala anslagstavlan har sådana gamla mallar.

Så mäter vi tillgängligheten

Värmdö kommun använder sig av ett automatiskt verktyg som rutinmässigt skannar av våra sidor och fastställer att de lever upp till de tillgänglighetskrav som finns. Webbplatsen granskas även manuellt av kommunens egna webbutvecklare och administratörer. Denna redogörelse är en sammanfattad lägesbild av vad den automatiska och manuella granskningen fått fram i skrivande stund (2021-04-13).

Under våren 2021 sker även en manuell tillgänglighetsgenomsökning med hjälp av tillgänglighetskonsulter.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att varmdo.se inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till Värmdö kommun

Använd formuläret nedan.
Om personuppgifter
Om du använder formuläret, tänk på att inte skicka några personliga uppgifter. Värmdö kommun sparar aldrig några uppgifter om dig utöver vad du själv ger samtycke till eller uppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag som kommun. Läs mer på varmdo.se/personuppgifter

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.