Resultat folkomröstning 2021

Valnämndens har fastställt det slutliga resultatet för den kommunala folkomröstningen 5 september 2021. Av kommunens 34 872 röstberättigade till har 6 524 röstat (18,71%).

En preliminär rösträkning genomfördes dels på omröstningsnatten söndagen 5 september, dels genom valnämndens preliminära rösträkning onsdagen den 8 september. Den slutliga rösträkningen genomfördes fredag 10 september och resultatet beslutades därefter av valnämnden.

Informationen uppdaterades: 16:30 10 september 2021

Slutligt resultat alla röster

Procentsatserna är avrundade till närmaste heltal. Omröstningsalternativen redovisas i bokstavsordning.

Distrikt räknade: 0 av 26

 • Avstår:
 • Ja:
 • Nej:

Röstberättigade, antal: 34 874
Valdeltagande, antal: 6 524
Valdeltagande, andel: 18,71%

Uppsamlingsdistrikt

 • Avstår: 31
 • Ja: 690
 • Nej: 19

Valdeltagande: - %

Djurö 1 Vindö

 • Avstår: 3
 • Ja: 127
 • Nej: 2

Valdeltagande: 13,76%

Djurö 2 Djurö

 • Avstår: 13
 • Ja: 168
 • Nej: 9

Valdeltagande: 18,87%

Djurö 3 Stavsnäs

 • Avstår: 22
 • Ja: 229
 • Nej: 2

Valdeltagande: 14,19 %

Gustavsberg 1 Lugnet

 • Avstår: 12
 • Ja: 376
 • Nej: 5

Valdeltagande: 24,83 %

Gustavsberg 2 Hästhagen m.fl.

 • Avstår: 20
 • Ja: 264
 • Nej: 14

Valdeltagande: 17,18 %

Gustavsberg 3 Munkmora

 • Avstår: 9
 • Ja: 277
 • Nej: 8

Valdeltagande: 18,83 %

Gustavsberg 4 Höjdhagen m.fl.

 • Avstår: 16
 • Ja: 282
 • Nej: 10

Valdeltagande: 26,42 %

Gustavsberg 5 Ösbydalen m.fl.

 • Avstår: 13
 • Ja: 234
 • Nej: 13

Valdeltagande: 21,36 %

Gustavsberg 6 Ormingelandet

 • Avstår: 7
 • Ja: 113
 • Nej: 17

Valdeltagande: 13,76 %

Gustavsberg 7 Porlinskvart. m.fl.

 • Avstår: 26
 • Ja: 487
 • Nej: 27

Valdeltagande: 19,02 %

Gustavsberg 8 Mörtnäs

 • Avstår: 26
 • Ja: 156
 • Nej: 14

Valdeltagande: 13,73 %

Gustavsberg 9 Mölnvik m.fl.

 • Avstår: 6
 • Ja: 124
 • Nej: 6

Valdeltagande: 15,14 %

Gustavsberg 10 Charlottendal m.fl.

 • Avstår: 14
 • Ja: 162
 • Nej: 19

Valdeltagande: 19,44 %

Ingarö 1 Lemshaga

 • Avstår: 5
 • Ja: 228
 • Nej: 21

Valdeltagande: 16,77 %

Ingarö 2 Säby Eknäs

 • Avstår: 14
 • Ja: 151
 • Nej: 17

Valdeltagande: 13,85 %

Ingarö 3 Ingarö Strand

 • Avstår: 24
 • Ja: 163
 • Nej: 19

Valdeltagande: 15,18 %

Ingarö 4 Klacknäset

 • Avstår: 6
 • Ja: 194
 • Nej: 9

Valdeltagande: 14,30 %

Värmdö 1 Saltarö

 • Avstår: 8
 • Ja: 150
 • Nej: 6

Valdeltagande: 12,45 %

Värmdö 2 Strömma m.fl.

 • Avstår: 9
 • Ja: 87
 • Nej: 7

Valdeltagande: 9,11 %

Värmdö 3 Ängsvik

 • Avstår: 21
 • Ja: 293
 • Nej: 8

Valdeltagande: 17,44 %

Värmdö 4 Hemmesta

 • Avstår: 11
 • Ja: 144
 • Nej: 15

Valdeltagande: 16,55 %

Värmdö 5 Vik

 • Avstår: 19
 • Ja: 176
 • Nej: 7

Valdeltagande: 14,99 %

Värmdö 6 Kopparmora

 • Avstår: 16
 • Ja: 229
 • Nej: 15

Valdeltagande: 14,99 %

Värmdö 7 Haghulta Kolvik

 • Avstår: 11
 • Ja: 178
 • Nej: 5

Valdeltagande: 16,03 %

Värmdö 8 Herrviksnäs m.fl.

 • Avstår: 16
 • Ja: 158
 • Nej: 12

Valdeltagande: 12,96 %