• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

FöretagsLOTS

Det ska vara enkelt att starta, driva och etablera företag i Värmdö. Värmdö FöretagsLOTS är en kostnadsfri service för dig som vill etablera eller expandera ditt företag, där ärendet berör fler än ett område inom kommunens förvaltning enligt nedan.

  • Plan och bygglov
  • Mark och exploatering
  • Fastighet
  • Miljö-, hälsoskydd- och livsmedel
  • VA och avfall

På mötet kommer du få presentera din affärsmodell och på plats finns tjänstemän som är insatta i de frågor som du behöver svar på och vägledning kring för att komma vidare.