Företagare

Bygglov, strandskydd

Oftast behöver du bygglov innan du bygger nytt, ändrar eller river en byggnad. Här hittar du information om vilka regler som gäller och hur du gör för att söka tillstånd.

Frågor eller hjälp med ansökan?

Om du har frågor som rör bygglov, små avlopp eller strandskydd, eller behöver hjälp med ansökan, är du välkommen på drop-in på torsdagar. Där kan du prata med och ställa frågor till våra handläggare. Du behöver inte boka tid.

När: Torsdagar kl. 14:00–19:00

Plats: Kommunhuset, Skogsbovägen 9–11

Ändrad plats drop-in 17/10 kl. 14-19

Den 17/10 är rådgivningen flyttad till ICA Maxi i Mölnvik. (i entrén)

Det gäller hela vår rådgivning till privata fastighetsägare om ansökan om bygglov, strandskyddsdispenser, tillstånd för små avloppsanläggningar samt VA-rådgivning.

Vid denna drop-in kommer det inte finns tillgång till kölappssystem, men vi försöker gemensamt se till att alla besökare ändå få träffa en handläggare.

Välkomna!