Åtgärder utan bygglov

En del åtgärder behöver du inte söka bygglov för att få göra. Då räcker det med att du gör en bygganmälan till kommunen. Innan du börjar bygga behöver du få ett startbesked.

Bygganmälan

Du gör anmälan via blanketten Bygganmälan. Blanketten lämnar du sedan till bygg- och miljöavdelningen på kommunen. Beroende på vad du vill göra behöver anmälan kompletteras med olika information. Kontakta bygg- och miljöavdelningen för att få information om vilka handlingar du behöver lämna in.

Bygganmälan - blankett , 472.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Åtgärder du får göra utan bygglov

 • rivning av en byggnad utanför detaljplan
 • nybyggnation av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och annan näringsverksamhet
 • ändring av konstruktion och planlösning
 • när en bärande vägg ska förändras
 • när tillgängligheten till en byggnad förändras
 • installation av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation i byggnad
 • vid förändringar av ett avloppssystem
 • förändringar som påverkar brandskyddet i en byggnad (utrymningsvägar, brandceller med mera)
 • underhåll av en kulturskyddad byggnad eller anläggning
 • uppförande av privat vindkraftverk
 • byggnation enligt attefallsreglerna

Relaterad information