Förhandsbesked

Om du vill bygga nytt på en plats där det inte finns någon detaljplan kan du ansöka om förhandsbeked. Det innebär att kommunen gör en bedömning av hur lämplig platsen är för den byggnation du vill göra.

Ansök om förhandsbesked

Om du vill bygga där det inte finns någon detaljplan kan du ansöka om en förhandsbedömning. Då gör kommunen en prövning av om den mark du vill bygga på är lämplig för den byggnation du vill göra.

I bedömningen prövar vi bland annat hur den nya byggnaden kommer att passa i områdets bebyggelsemönster och karaktär, hur vatten, avlopp, vägar och tillfarter kan ordnas, och hur allmänna intressen berörs. I prövningen ingår också att grannar, myndigheter och organisationer får tillfälle att yttra sig.

Ett positivt förhandsbesked innebär inte att du kan börja bygga. Först behöver du söka bygglov. Ett positivt förhandsbesked gäller under två år, under förutsättning att bygglovsansökan lämnas in under den perioden.

Ansökan om förhandsbesked kan du göra via vår e-tjänst. Om du inte har en e-legitimation kan du ansöka om förhandsbesked via blankett.

Ansök om förhandsbesked via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Ansök om förhandsbesked via blankett , 472.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Styckning

Det är Lantmäteriet som utför styckning av fastigheter. Om du vill stycka en fastighet som ligger utanför detaljplanerat område behöver du ansöka om förhandsbesked från kommunen. Oftast behöver du ett positivt förhandsbeslut från kommunen för att Lantmäteriet ska kunna handlägga ärendet.

I kommunens webbkarta kan du se om din fastighet ligger inom eller utom detaljplanerat område.

Webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift för handläggning

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av din ansökan. På länken Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information