Provtagning av avloppsvatten

Vissa typer av avloppsanläggningar kräver att du tar vattenprover för att vara säker på att avloppsvattnet är tillräckligt rent. I ditt avloppstillstånd står det om provtagning behövs, vilka prover du ska ta och hur ofta.

Provtagning

Du ska själv ta de nödvändiga proverna och lämna dem till ett ackrediterat laboratorium för analys. Vilka prover som ska tas skiljer sig mellan olika avlopp, men de vanligaste proverna är:

  • pH-värde
  • BOD7 (syreförbrukande ämnen i vattnet)
  • tot-P (mängden fosfor i vattnet)
  • tot-N (mängden kväve i vattnet)

Vid begäran eller behov ska du också lämna prov för analys av bakteriehalten (E. coli och intestinala enterokocker).

Analys av tagna prover

Proverna ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Du som fastighetsägare ska kunna redovisa resultaten från analyserna för bygg- och miljöavdelningen vid förfrågan. Värmdö kommun har ett avtal med vattenanalysföretaget SYNLAB. Det innebär att du kan lämna in prover till kommunen. Om du vill kan du välja att anlita ett annat företag för provtagning och analys av ditt avloppsvatten. Beställning av provtagning gör du direkt till det företag som ska utföra analysen.

Vattenanalys genom SYNLAB

Om du beställer vattenanalys genom SYNLAB skickar de provtagningsutrustning till dig. Observera att du måste använda den utrustning du får genom SYNLAB för dina prover. Se till att provet är märkt som avloppsvatten. Du kan lämna ditt vattenprov till kommunen, eller direkt till SYNLABs inlämningsställen.

Servicecenter i kommunhuset tar emot prover på onsdagar kl. 8.00 - 14.00.

Relaterad information