Provtagning av avloppsvatten

Vissa typer av avloppsanläggningar kräver att du tar vattenprover för att vara säker på att avloppsvattnet är tillräckligt rent. I ditt avloppstillstånd står det om provtagning behövs, vilka prover du ska ta och hur ofta.

Provtagning

Du ska själv ta de nödvändiga proverna och lämna dem till ett ackrediterat laboratorium för analys. Vilka prover som ska tas skiljer sig mellan olika avlopp, men de vanligaste proverna är:

  • pH-värde
  • BOD7 (syreförbrukande ämnen i vattnet)
  • tot-P (mängden fosfor i vattnet)
  • tot-N (mängden kväve i vattnet)

Vid begäran eller behov ska du också lämna prov för analys av bakteriehalten (E. coli och intestinala enterokocker).

Analys av tagna prover

Proverna ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Du som fastighetsägare ska kunna redovisa resultaten från analyserna för bygg- och miljöavdelningen vid förfrågan. Värmdö kommun har ett avtal med vattenanalysföretaget SGS Analytics Sweden (SGS). Det innebär att du kan lämna in prover till kommunen. Om du vill kan du välja att anlita ett annat företag för provtagning och analys av ditt avloppsvatten. Beställning av provtagning gör du direkt till det företag som ska utföra analysen.

Vattenanalys genom SGS

Beställer du vattenanalys genom SGS kommer provtagningsutrustning att skickas hem till dig. Du kan sedan lämna in ditt avloppsvattenprov till kommunen så skickas det vidare till SGS.
Vi tar bara emot vattenprov med professionell utrustning från SGS.

Var noga med att provet är märkt som avloppsvatten. Det är bra om provet är taget så att
det blir så kort förvaringstid som möjligt. Du kan även lämna in dina vattenprover på SGS inlämningsställen.

Vid frågor om vattenprov kontakta SGS på telefonnummer 013-25 49 91.

Servicecenter i kommunhuset tar emot prover på onsdagar mellan klockan 8.00 och 14.00.

Relaterad information