• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
  Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
  Mer information

Fettavskiljare

Om du bedriver en livsmedelsverksamhet där du hanterar livsmedel behöver du ha en fettavskiljare i avloppet. Installation av fettavskiljare ska anmälas till kommunen.

Installera fettavskiljare

Om du har en verksamhet som hanterar livsmedel behöver du installera en fettavskiljare i avloppet.

När du installerar en fettavskiljare, eller om du gör en större ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt ska du som driver verksamheten eller fastighetsägaren anmäla det till kommunen.

Det finns många typer av fettavskiljare och det är viktigt att du ser till att din fettavskiljare har rätt dimensioner.

Exempel på verksamheter som behöver ha fettavskiljare

De verksamhetstyper som nämns nedan är exempel på vanliga verksamheter som behöver ha fettavskiljare. Avskiljare kan behövas även inom andra typer av verksamhet.  

 • Bageri
 • Café
 • Charkuteri
 • Gatukök
 • Grill
 • Hamburgerbar
 • Konditori
 • Livsmedelsbutik
 • Mottagningskök
 • Personalmatsal
 • Pizzeria
 • Restaurang
 • Rökeri
 • Salladsbar
 • Slakteri & styckningslokal
 • Skolor
 • Storkök