Att starta en foodtruck

Om du vill starta en ny livsmedelsverksamhet behöver du känna till de krav och skyldigheter som gäller.

För att starta en foodtruck behöver du tänka på nedan saker. Detta gäller även för dig som tar över en redan befintlig livsmedelsverksamhet, det vill säga vid ägarbyte.

Uppställningsplats

 • Vill du ställa upp din foodtruck på privat mark behöver du ha markägarens
  tillstånd.
 • Vill du ställa upp din foodtruck på offentlig mark kan du kontakta Mark- och exploateringsavdelningen, MEX, i Värmdö kommun för att höra var det finns
  lämpliga platser tillgängliga.

Polistillstånd

 • För uppställning på offentlig mark krävs det ett polistillstånd. Kontakta därför
  gärna MEX i Värmdö kommun innan du söker polistillstånd för att slippa betala
  för en ansökan som sedan nekas. Läs gärna mer här.

Registrering

När du fått besked om uppställningsplats behöver du registrera din livsmedelsverksamhet
till Värmdö kommun. Ansökan behöver göras senast två veckor innan du planerar att starta.
Om registreringsbeslutet inte har kommit till dig inom två veckor från det att vi har mottagit din registreringsblankett, får du öppna verksamheten. För säkerhets skull bör du ringa och prata med bygg- och miljöavdelningens livsmedelsinspektörer.

Vill du veta mer?

Du är alltid välkommen att kontakta bygg- och miljöavdelningen.

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se, eller telefon 08-570 470 00