Sälja eller servera folköl

För att få servera eller sälja folköl måste du anmäla det till kommunen, och uppfylla vissa villkor. Kommunen gör regelbundna platsbesök i alla verksamheter som säljer eller serverar folköl.

Anmäl försäljning och servering till kommunen

Med folköl menas dryck med en alkoholhalt mellan 2,25–3,5 volymprocent. De regler som gäller för folköl gäller även andra alkoholhaltiga drycker med motsvarande mängd akohol.

Villkor för att få sälja och servera folköl

Verksamhetens ägare måste ha fyllt 20 år.

Du ska erbjuda dina kunder/gäster ett varierat utbud av livsmedel (till exempel smörgåsar, grillad/kokt korv, charkvaror, mejeriprodukter). Att enbart sälja glass, godis, chips, kaffe och te är inte tillräckligt för att uppfylla kraven. Det innebär att godiskiosker, tobaksaffärer och spel/videobutiker endast får sälja folköl om de uppfyller kraven på livsmedelsförsäljning ovan.

Du behöver upprätta ett så kallat egenkontrollprogram som anger hur försäljningen av folköl ska ske, och hur du arbetar med att förhindra att verksamheten orsakar oordning. Hos Folkhälsomyndigheten hittar du mer information om vad som ska ingå i egenkontrollprogrammet.

Folkhälsomyndigheten om egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om du vill servera folköl räknas verksamheten som en livsmedelsverksamhet, och ska registreras hos bygg- och miljöavdelningen.

Livsmedelsverksamhet

Krav på anmälan och avanmälan

Om du gör förändringar i verksamheten ska du i vissa fall anmäla det till kommunens alkoholhandläggare.

Förändringar som ska anmälas är:

  • upphörande av verksamhet
  • om du slutar sälja/servera folköl
  • ändring av verksamhetsutövare med mera

Om verksamheten byter ägare ska den tidiare ägaren avanmäla sin verksamhet och den nya ägaren göra en ny anmälan om försäljning/servering av folköl.

Om du gör förändringar i lokalen där du serverar folköl, eller slutar serveringen, behöver du också anmäla det till bygg- och miljöavdelningen. 

Tillsyn

Kommunens handläggare kommer i framtiden regelbundet att göra besök i din verksamhet. Det gör vi för att hjälpa dig att se till att din verksamhet uppfyller bestämmelserna för försäljning och servering av folköl.

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift handläggning av din anmälan och för tillsyn av verksamheten. På länken Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information