Sälja receptfria läkemedel

Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket. Kommunen får information om företag som säljer dessa varor, och handläggare från kommunen kommer i framtiden att göra platsbesök hos din verksamhet.

Anmäl försäljning till Läkemedelsverket

Tillsyn och egenkontroll

När du har lämnat din anmälan om försäljning till Läkemedelsverket får kommunen information om det. I framtiden kommer handläggare från kommunen att göra besök i din verksamhet. Det gör vi för att hjälpa dig att se till att verksamheten uppfyller de krav som ställs för att du ska få fortsätta sälja läkemedel.

Ett villkor för att få sälja receptfria läkemedel är att du har en plan för vilka kontroller du själv ska göra för att följa upp din verksamhet. Planen kallas för egenkontrollprogram, och hos Läkemedelsverket hittar du information om vad som ska ingå i egenkontrollen. Du behöver lämna in en kopia av ditt egenkontrollprogram till kommunen.

Avgift för tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för tillsyn av verksamheten. På länken Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information