Sälja tobak och liknande produkter

För att få sälja tobaksvaror behöver du ha tillstånd. Från och med 1 juli 2019 behöver du ett särskilt tillstånd för att få sälja tobaksvaror och liknande produkter. Kommunens handläggare gör regelbundna platsbesök i verksamheter som säljer tobaksvaror.

När behövs tillstånd?

Om du vill sälja tobaksvaror behöver du tillstånd från kommunen. Krav på tillstånd gäller all försäljning, både till konsument och till partihandel. Detta gäller även om försäljningen sker vid ett enstaka tillfälle eller under en viss tid.

Med tobaksvaror menas:

  • Cigaretter
  • Rulltobak
  • Tobak för vattenpipa
  • Andra tobaksvaror för rökning, till exempel piptobak och cigarrer
  • Rökfria tobaksvaror, till exempel snus och tuggtobak.

 

Ansök om tillstånd

Personlig lämplighet

När du ansöker om tillstånd för tobaksförsäljning gör kommunen en prövning av din personliga lämplighet. Det innebär att vi tittar på bland annat din ekonomiska situation och tidigare skötsamhet. 

Vi skickar också din ansökan på remiss till Polismyndigheten. Om du har ansökt om tillstånd för försäljning till partihandel skickas dessutom en remiss till Tullverket. Om det är nödvändigt för att vi ska kunna bedöma din ansökan kan du också behöva lämna in kompletterande uppgifter, till exempel från Skatteverket eller Kronofogdemyndigheten. 

Vid en ansökan om tobaksförsäljningstillstånd har kommunen en lagstadgad skyldighet att fatta beslut inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har mottagits av kommunen.
Om det är nödvändigt på grund av utredningen, får kommunen besluta att handläggningstiden ska förlängas med högst fyra månader.

Andra villkor för försäljning av tobaksvaror

Förutom personlig lämplighet behöver du också uppfylla nedanstående villkor för att få sälja tobaksvaror:

  • I lokalen måste det finnas tydlig och klart synbar information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksvaror till den som inte fyllt 18 år.
  • Du behöver upprätta ett så kallat program för egentillsyn som anger hur försäljningen av tobaksvaror ska ske och hur. Hos Folkhälsomyndigheten hittar du mer information om vad som ska ingå i egenkontrollen.

Egenkontroll vid tobaksförsäljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänster för tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl förändringar

Om du gör förändringar i verksamheten kan du behöva anmäla det till kommunen. Förändringar som du ska anmäla är:

  • upphörande av verksamhet
  • om du slutar sälja tobaksvaror
  • ändring av verksamhetsutövare med mera

Om verksamheten byter ägare ska den tidigare ägaren avanmäla sin verksamhet och den nya ägaren göra en ny anmälan om försäljning av tobaksvaror.

Hör av dig till kommunens alkoholhandläggare om du vill anmäla förändringar, eller att du kommer att sluta sälja tobaksvaror.

Tillsyn

Kommunens handläggare kommer i framtiden regelbundet att göra besök i din verksamhet. Det gör vi för att hjälpa dig att se till att ditt egenkontrollprogram fungerar bra och att din verksamhet uppfyller bestämmelserna för försäljning av tobak och liknande produkter.

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift handläggning av din anmälan och för tillsyn av verksamheten. På sidan Avgifter för tobaksförsäljning (länk nedan) kan du läsa mer om vilka avgifter kommunen tar ut.

Relaterad information