Serverings­tillstånd

Om du vill servera alkohol i din verksamhet behöver du serveringstillstånd.
Det kan gälla även om försäljningen bara ska ske vid ett enstaka tillfälle, eller under en kortare period. Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.

När behövs serveringstillstånd?

Om du vill servera spritdrycker, vin, starköl (> 3.5 %) och andra jästa alkoholdrycker mot betalning, och drycken ska konsumeras på serveringsstället behöver du ett serveringstillstånd. Du behöver serveringstillstånd även om betalning för drycken ingår i en annan avgift, till exempel entréavgift.

Du behöver inte serveringstillstånd om serveringen uppfyller samtliga nedanstående punkter:

  • serveringen sker vid ett enstaka tillfälle
  • du i förväg vet vilka gästerna är
  • serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, samt
  • serveringen sker i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker

Ansöka om serveringstillstånd

Det finns två olika typer serveringstillstånd: stadigvarande och tillfälligt. Vilket tillstånd du behöver beror på hur länge du vill sälja alkohol, och vem du planerar att sälja till. Du kan också behöva söka tillstånd eller göra en anmälan om du vill göra någon förändring i din verksamhet, även om du redan har tillstånd för alkoholservering.

Olika typer av serveringstillstånd

Ansök om serveringstillstånd

Tillsyn

Kommunen arbetar förebyggande tillsammans med serveringsställen för att skapa goda miljöer för kringboende, restaurangpersonal och gäster. Handläggare från kommunen gör också regelbundet platsbesök i verksamheter som har stadigvarande serveringstillstånd. Ibland gör vi platsbesöken tillsammans med andra myndigheter. Det gör vi för att hjälpa dig att se till att din verksamhet uppfyller de krav som ställs för serveringstillstånd, så att du ska kunna fortsätta servera alkohol.

Tillsyn serveringstillstånd

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för handläggning och tillsyn av verksamheten. På länken Taxor och avgifter kan du läsa mer om kommunens avgifter (se länk nedan).

Relaterad information