Tillsyn serveringstillstånd

Kommunen gör regelbunden tillsyn av alla verksamheter som har serveringstillstånd. Tillsynen kan delas upp i förebyggande tillsyn, inre tillsyn, och yttre tillsyn, eller tillsynsbesök. När vi gör tillsynsbesök för att följa upp hur du sköter serveringstillståndet kommer vi alltid oanmälda.

Förebyggande tillsyn

Värmdö Kommun arbetar tillsammans med restaurangägare och -personal för att skapa goda miljöer för både kringboende och restaurangverksamhet, minska våld och skador kopplade till alkohol- och narkotikakonsumtion på krogen, och utveckla en restaurangkultur som motverkar överservering och servering till underåriga.

För att hjälpa dig och din serveringspersonal i det förebyggande arbetet erbjuder kommunen regelbundet utbildning i ansvarsfull servering.

Utbildning ansvarsfull servering

Inre tillsyn

Den inre tillsynen innebär att vi gör regelbundna kontroller i bland annat Polismyndigheten, Kronofogdemyndigeten och Skatteverkets register. Det gör vi för att kontrollera att du som tillståndshavare och andra företrädare för bolaget sköter ekonomin och att ingen av er blivit dömd för något allvarligt brott. Vid den inre tillsynen kontrollerar vi bland annat:

  • anmälan om förändring
  • lämplighet
  • ägarförhållanden
  • finansiering och ekonomiska förhållanden

Vi kontrollerar också att du har lämnat in den årliga restaurangrapporten. Kommunen skickar ut underlag för restaurangrapporten i slutet av året. Hos Folkhälsomyndigheten hittar du information om hur du ska fylla i rapporten. 

Folkhälsomyndigheten om restaurangrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yttre tillsyn

Yttre tillsyn innebär att vi kommer på ett tillsynsbesök i din verksamhet. Tilsynsbesök gör vi under verksamhetens öppettider, och vi kommer alltid oanmälda. All personal som kommer på tillsynsbesök har tjänstekort med foto. Ibland kan vi uppträda anonymt i början av ett besök, men vi kontaktar alltid den serveringsansvariga för att prata om besöket och vad vi har sett. Vid den yttre tillsynen granskar vi band annat:

  • att alkoholserveringen sker på ett ansvarsfullt sätt
  • att det finns en serveringsansvarig på plats
  • att serveringen sker i enlighet med tillståndet 

Efter tillsyn

All tillsyn dokumenteras och sparas. Om vi upptäcker brister kontaktar vi dig som är tillståndshavare. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta kommunens alkoholhandläggare.

Återkallande av serveringstillstånd

Om du inte följer alkohollagens bestämmelser eller om förutsättningarna för ditt tillstånd ändras kan kommunen ge dig en erinran eller en varning. Om kommunen bedömer att varken erinran eller varning är en tillräcklig åtgärd kan vi återkalla ditt tillstånd.

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökan och tillsyn av verksamheten. Du kan läsa mer på länken Taxor och avgifter (se länk nedan).

Relaterad information