Avfall från företag

Avfall från företag och verksamheter ska i vissa fall hanteras på ett annat sätt än avfall från privatpersoner. Kommunen har ansvar för att hämta det hushållsavfall som uppstår i verksamheten. Annat avfall, så som verksamhetsavfall, förpackningar, el-avfall, grovavfall och farligt avfall ansvarar verksamheten själv för att transportera bort. För hantering av el-avfall, farligt avfall och grovavfall finns särskilda regler.

Nytt sätt att rapportera farligt avfall 1/11-2020

Från den 1 november 2020 skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Mer information om de nya rapporteringskraven finns under länken Farligt avfall.

Ta hand om avfall

Du som företagare eller verksamhetsutövare är själv ansvarig för att transportera bort avfall som inte räknas som hushållsavfall.

Verksamhetsavfall som inte räknas som farligt avfall kan du transportera själv. El-avfall, farligt avfall och grovavfall ska hanteras för sig.

Företag och verksamheter på fastlandet får inte lämna verksamhetsavfall till kommunens återvinningscentraler. Det lämnas till en avfallsanläggning som är särskilt avsedd för företag. I Värmdö finns Koviks återvinningsanläggning där du kan lämna verksamhetsavfall. För småföretagare i skärgården finns ett särskilt företagskort som behövs för att få lämna till kommunens återvinningscentraler och grovsopfärjan, läs mer nedan.

Hushållsavfall och matavfall på fastlandet

Hushållsavfall lämnas i sopkärl som beställs av kommunen. Om du vill lämna matavfall till insamling läs mer hur du går vidare under Matavfall.

Vad kostar det?

Företag och verksamheter betalar en administrativ årsavgift och en årsavgift per hushålls- eller matavfallskärl/säck beroende på hur många gånger i veckan avfallshämtning önskas.

Företag i skärgården

För företag i skärgården är det vanligast att lämna avfall säckvis. Du håller själv koll på hur många säckar du lämnat under en månad och redovisar på underlag som skickas ut från servicecenter. Underlagen används sedan vid fakturering.

Företagskort för återvinningscentraler (ÅVC)

För att du som småföretagare i skärgården ska kunna lämna ditt grovavfall till kommunens återvinningscentraler och till grovsopfärjan behövs ett särskilt företagskort. Du beställer kortet av servicecenter och det gäller årsvis. Kortet är förenat med en kostnad, se kommunens taxor och avgifter nedan.

Kontakta servicecenter

Kontakta servicecenter för att teckna abonnemang eller om du har några andra frågor, mejla varmdo.kommun@varmdo.se eller ring 08-570 470 00.

Relaterad information