Företagare

Avfall från företag

Avfall från företag och verksamheter ska i vissa fall hanteras på ett annat sätt än avfall från privatpersoner. Kommunen har ansvar för att hämta det hushållsavfall som uppstår i verksamheten. Annat avfall, så som verksamhetsavfall, förpackningar, el-avfall, grovavfall och farligt avfall ansvarar verksamheten själv för att transportera bort. För hantering av el-avfall, farligt avfall och grovavfall finns särskilda regler.

Ta hand om avfall

Du som företagare eller verksamhetsutövare är själv ansvarig för att transportera bort avfall som inte räknas som hushållsavfall.

Verksamhetsavfall som inte räknas som farligt avfall kan du transportera själv. El-avfall, farligt avfall och grovavfall ska hanteras för sig.

Företag och verksamheter får inte lämna verksamhetsavfall till kommunens återvinningscentraler. Det lämnar du istället till en avfallsanläggning som är särskilt avsedd för företag. I Vämdö finns Koviks återvinningscentral där du kan lämna verksamhetsavfall.

Hushållsavfall och matavfall

Hushållsavfall lämnas i sopkärl som beställs av kommunen. Om du vill lämna matavfall till insamling läs mer hur du går vidare under Matavfall.

Vad kostar det?

Företag och verksamheter betalar en administrativ årsavgift och en årsavgift per hushålls- eller matavfallskärl beroende på hur många gånger i veckan sophämtning önskas.

Företag i skärgården

För företag i skärgården är det vanligast att lämna avfall säckvis. Du håller själv koll på hur många säckar du lämnat under en månad och redovisar på underlag som skickas ut från kommunen. Underlagen används sedan vid fakturering.

Kontakta servicecenter

Kontakta servicecenter för att teckna abonnemang eller om du har några andra frågor, mejla varmdo.kommun@varmdo.se eller ring 08-570 470 00.

Relaterad information