Företagare

Avfall från företag

Avfall från företag ska i vissa fall hanteras på ett annat sätt än privatpersoners avfall. Du behöver skilja ut verksamhetsavfall, el-avfall, grovavfall och farligt avfall från avfall som är jämförbart med hushållsavfall. Sådant avfall ansvarar du själv för att transportera bort. För hantering av el-avfall, farligt avfall och grovavfall finns särskilda regler.

Ta hand om avfall

Du som företagare är själv ansvarig för att transportera bort avfall som inte räknas som, eller är jämförbart med, hushållsavfall.

Verksamhetsavfall som inte räknas som farligt avfall kan du transportera själv. El-avfall, farligt avfall och grovavfall ska hanteras för sig.

Företag får inte lämna verksamhetsavfall till kommunens återvinningscentraler. Det lämnar du istället till en avfallsanläggning som är särskilt avsedd för företag. I Vämdö finns Koviks återvinningscentral där du kan lämna verksamhetsavfall.

Hushållsavfall och matavfall

Hushållsavfall som är jämförbart med hushållsavfall lämnar du i ett vanligt sopkärl som du beställer från kommunen. Om du vill lämna matavfall till insamling läs mer hur du går vidare under Matavfall.

Företag betalar en fast årskostnad per kärl beroende på hur många gånger de har sophämtning i veckan. De betalar också en fast årsavgift.

De kan teckna abonnemang med tömning varannan vecka eller en, två, tre eller fem gånger i veckan, både för hushållsavfall och matavfall. För verksamheter som endast har öppet under sommarmånaderna finns ett abonnemang med 16 hämtningar att teckna. Första hämtningen sker vecka 19 och sista vecka 40. De betalar också en fast årsavgift.

Företag i skärgården

För företag i skärgården är det vanligast att lämna avfall säckvis. Du håller själv koll på hur många säckar du lämnat under en månad och redovisar på underlag som skickas ut från kommunen. Underlagen används sedan vid fakturering.

Kontakta servicecenter

Kontakta servicecenter för att teckna abonnemang eller om du har några andra frågor, mejla varmdo.kommun@varmdo.se eller ring 08-570 470 00.

Relaterad information