Företagare

Farligt avfall

Till farligt avfall räknas bland annat färg-, lack- och limrester, lösningsmedel, oljor, bensin, bekämpningsmedel, syror och ammoniak. Farligt avfall ska hanteras separat och får inte blandas med övrigt avfall. Företag får inte lämna farligt avfall till kommunens återvinningscentraler. Om du behöver forsla bort större mängder farligt avfall behöver du anlita en särskild transportör.

Förvaring av farligt avfall

Farligt avfall ska alltid förvaras så att eventuellt spill eller läckage inte förorenar mark och/eller vatten, eller hamnar i spill- eller dagvattenledningar. Stora mängder farligt avfall ska därför vara invallade, till exempel med ett plåtkar, så att skador på miljön vid läckage eller olyckor minimeras.

Tänk på att avfettningsmedel inte får hamna i oljeavskiljaren eftersom oljan då kan passera avskiljaren.

Exempel på hur du ska hantera olika typer av farligt avfall

  • Spillolja samlas upp i fat eller spilloljetank
  • Blybatterier förvaras inomhus eller i speciell behållare
  • Färg- och lackavfall förvaras med locket på så att lösningsmedlet inte avdunstar
  • Lysrör hanteras varsamt, om möjligt i originalkartongerna
  • Förbrukade avfettningsbad samlas upp i fat

Transportera farligt avfall

Om du har mindre mängder farligt avfall kan du själv forsla bort det. Du behöver anmäla anmäla transporten till Länsstyrelsen innan du genomför den.

Om du behöver forsla bort stora mängder farligt avfall, mer än 100 kg eller 100 L per år, får du inte göra det själv. Då måste du anlita en särskild transportör för farligt avfall.

Mer information och formulär för anmälan av transport av farligt gods hittar du hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterad information