Grovavfall

Grovavfall ska hanteras separat från annat avfall. Det finns särskilda återvinningscentraler där du kan lämna företagets grovavfall. Företag i skärgården kan lämna mindre mängder grovavfall till återvinningscentraler i skärgården, eller till grovsopfärjan.

Lämna grovavfall

Grovavfall är hushållsavfall, eller avfall som är jämförbart med hushållsavfall, och som inte ryms i ordinarie sopkärl, till exempel möbler och kläder. Grovavfallet får inte blandas med verksamhetsavfall, det vill säga sådant avfall som uppstår i samband med företagets ordinarie verksamhet.

Om du som företagare vill forsla bort grovavfall kan du beställa grovsophämtning eller hyra en container av ett renhållnings-/containerföretag.

Särskilt för företag i skärgården

Företag som är verksamma i skärgården får lämna en midre mängd avfall till de återvinningscentraler som finns i skärgården, eller till grovsopfärjan. För att få lämna avfall måste du ha ett särskilt årskort.

Du kan beställa ditt årskort hos servicecenter via mejl till varmdo.kommun@varmdo.se eller genom att ringa 08-570 474 00 .

Relaterad information