Matavfall

Företag och verksamheter i Värmdö kan sortera ut sitt matavfall och bidra till en bättre miljö.

Var med och minska matsvinnet

Varje år slängs stora mängder mat i de vanliga soporna och förbränns. Att minska matsvinnet ger den största miljövinsten, men det matavfall som ändå uppstår kan rötas och bli till biogas och biogödsel.

Det är både enkelt och bra för miljön att matavfallssortera. Genom att samla in matavfall är vi med och bidrar till att nå det nationella målet att minst 50 % av matavfallet ska samlas in senast 2018. Om många är med kan vi göra skillnad!

Anmäl intresse

Vill ditt företag eller din verksamhet börja matavfallssortera? Kontakta kommunen för att diskutera förutsättningar och hantering av matavfall för just din verksamhet.

Ni får allt material ni behöver

När ni startar ert matavfallsabonnemang får ni allt material ni behöver. Ni får speciella sopkärl där enbart matavfall i papperspåsar får läggas. Materialet levereras till befintligt soputrymme eller annan överenskommen plats i anslutning till verksamheten.

Utsorteringen av ditt matavfall kan ske både i köket, i personalmatsalen eller under fruktstunden i skolor/förskolor etc.

Vad räknas till matavfall?

Som matavfall räknas bland annat alla typer av matrester, skal och rester från frukter, grönsaker och rotfrukter, te och kaffesump, äggskal och ofärgat hushållspapper.

Topp fem att börja med:

  • Skal från frukt och grönt
  • Pasta- och risrester
  • Kaffesump och teblad
  • Gamla frukter och grönsaker
  • Gammalt bröd

Tre olika storlekar på matavfallspåsar

Företag och verksamheter kan välja på tre olika storlekar på matavfallspåsar med tillhörande hållare. Påsarna är 9 liter, 22 liter eller 45 liter. Kontakta oss för att diskutera vad som passar bäst i just ert kök.

Har de bruna påsarna tagit slut?

Företag och verksamheter kan beställa nya matavfallspåsar (minst 6 buntar à 80 stycken) Kontakta Servicecenter för beställning.

Kontakta servicecenter

Har du några frågor om matavfallsinsamling för företag och verksamheter kontakta servicecenter via varmdo.kommun@varmdo.se eller ring 08-570 470 00.