Företagare

Årsrapport för köldmedier

Årsrapporten ska visa vilka kontroller som genomförts på aggregatet/anläggningen under föregående år, och resultaten av kontrollerna. Du ska lämna rapporten senast den 31 mars varje år.

Skicka rapporten via e-post till:

varmdo.kommun@varmdo.se


Du kan också skicka rapporten per post till:

Värmdö Kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 91 Gustavsberg

Innehåll i årsrapporten:

  • Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
  • Fastighetsbeteckning och adress där anläggningen finns
  • Faktureringsadress och kontaktuppgifter till operatören
  • Namn och certifikat på teknisk personal
  • Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp redovisade per aggregat
  • Certifierad kylentreprenör
  • Hur mycket och vilken typ av köldmedier som har installerats
  • Hur mycket köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
  • Hur mycket köldmedier som omhändertagits för återvinning och bortskaffning