Årsrapport för köldmedier

Årsrapporten ska visa bland annat resultaten av alla läckagekontroller som genomförts på anläggningen under föregående år, och resultaten av kontrollerna. Du ska lämna rapporten senast den 31 mars varje år

Information om årsrapport

Själva årsrapporten som du ska skicka in får du ifylld av det kylserviceföretag som du anlitar. Det enda du behöver göra är att självklart kontrollera uppgifterna i årsrapporten och skriva under den med din namnteckning. Se även till att kontrollera att alla administrativa uppgifter som kylserviceföretaget förifyllt på årsrapporten som fakturaadress och kontaktuppgifter är korrekta. Om du anlitar fler kylserviceföretag kom ihåg att sammanföra underlaget från respektive på en och samma årsrapport som du sedan skickar in till oss.

Du får gärna skanna in årsrapporten (oftast minst tre sidor) och mejla den till varmdo.kommun@varmdo.se alternativt skicka den med vanliga posten Värmdö kommun, Bygg- och miljöavdelningen, 134 81 Gustavsberg.

Du ska lämna årsrapport om det någon del av året sammanlagt har funnits installerat köldmedium motsvarande minst 14 ton koldioxidekvivalenter i anläggningen totalt sett. Utrustning med köldmedium som understiger motsvarande fem ton koldioxidekvivalenter per styck ska inte räknas med.

Årsrapporten ska bland annat innehålla:

  • Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
  • Fastighetsbeteckning och adress där anläggningen finns
  • Faktureringsadress och kontaktuppgifter till operatören
  • Namn och certifikat på teknisk personal
  • Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp redovisade per aggregat
  • Certifierad kylentreprenör
  • Hur mycket och vilken typ av köldmedier som har installerats
  • Hur mycket köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
  • Datum för när återkommande läckagekontroll eller andra ingrepp har utförts på din anläggning ska redovisas för varje utrustning

Skicka in årsrapport Länk till annan webbplats.