Offentliga lokaler

Skolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, idrottslokaler och badanläggningar är exempel på offentliga lokaler. Offentliga lokaler ska utformas så att de är tillgängliga för alla. I en del fall behöver du anmäla verksamheteren till kommunen innan du får starta.

Verksamheter som ska anmälas

Verksamheter som vänder sig till allmänheten ska anmälas till bygg- och miljöavdelningen minst sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Verksamheter som ska anmälas till kommunen är:

  • bassängbad (alla bad som upplåts till allmänheten, till exempel badtunna, floatingtankar)
  • verksamheter med hygienisk behandling
  • förskolor
  • skolor
  • fritidsverksamheter
  • solarium

Tillgänglighet och säkerhet

Offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla. Det innebär bland annat att gångytor ska vara framkomliga för rullstolar och att texter på skyltar är anpassade för personer med synnedsättning. Toaletter i offentliga lokaler ska vara tillgängliga för en mindre utomhusrullstol. En offentlig lokal ska också ha lagenligt brandskydd. Brandskyddet ska regelbundet kontrolleras.

Tillsyn

Kommunens handläggare besöker regelbundet verksamheter som bedrivs i offentliga lokaler. Det gör vi för att hjälpa dig att se till att lokalen är hälsosam att vistas i och att den är tillgänglig för personer med olika funktionsvariationer.

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn av verksamheten. I dokumentet Taxor och avgifter kan du kan läsa mer om kommunens avgifter (se nedan).

Efterhandsdebitering

Från och med 2021 införs efterhandsdebitering vid tillsyn inom miljö.

Efterhandsdebitering innebär att du som företagare får en faktura på den tillsyn som faktiskt genomförts, istället för att i början av året få en faktura på den tillsyn som planeras (se nedan).

 

Relaterad information