Mark och lokaler

Den tänkta utvecklingen av Värmdö och olika områden i kommunen visas i de planer som beslutas av kommunen.

Se lediga lokaler och mark

Planer

Olika typer av planer visar utvecklingen på olika lång sikt och på olika nivåer.

Översiktsplan

Översiktsplanen visar den tänkta utvecklingen av Värmdö på lång sikt. Planen ger en samlad bild av den planerade samhällsutvecklingen på en överskådlig nivå.

Utbyggnadsplan

Utbyggnadsplanen konkretiserar de projekt och investeringar som är planerade under en viss period. Utbyggnadsplanen utgår ifrån översiktsplanen.

Detaljplan

En detaljplan bestämmer hur ett område ska utformas, till exempel hur området får bebyggas, hur parker ska anläggas och hur vägar ska dras.