Företagare

Aktuella byggprojekt

Utbyggnaden av Värmdö sker i första hand i form av förtätning i kommunens centrumområden: Brunn, Björkås, Gustavsberg, Hemmesta och Stavsnäs hamn.

Planerad utveckling av centrumområden

Brunn (Ingarö)öppnas i nytt fönster

Björkås (Djurö)öppnas i nytt fönster

Gustavsbergöppnas i nytt fönster

Hemmestaöppnas i nytt fönster

Stavsnäs hamnöppnas i nytt fönster

Kommunala byggprojekt

Farstavikens skola/Ekedal

Renovering och anpassning av skolbyggnaderna inom Ekedal. Projektet inleds under tredje kvartalet 2018 och beräknas vara färdigt under andra kvartalet 2020.

Byggprojekt Farstavikens skola/Ekedalöppnas i nytt fönster

Kattholmen etapp 2

Elverket byggs om och anpassas för restaurangverksamhet. Projektet beräknas vara klart under andra kvartalet 2020.

Charlottendals förskola

Byggnation av ny förskola för 160 barn. Projektet inleds under våren 2019 och beräknas vara färdigt sommaren 2020.

Skola Charlottendal

Byggnation av skola för årskurser från föreskoleklass till årskurs 9. Projektet beräknas vara färdigt i samband med skolstart 2021.

Idrottshall Charlottendal

Projektet beräknas vara färdigt i samband med skolstart 2021.

Porslinsfabriken

Omvandling av fabrikslokalen till ett kultur- och upplevelsecentrum.

Relaterad information