Regionala byggprojekt

Inom regionen pågår flera byggprojekt som på olika sätt påverkar Värmdö.

Skurubron

Hösten 2019 inleder Trafikverket byggandet av en ny bro över Skurusundet. Den nya bron ska placeras söder om nuvarande bro, och beräknas stå klar under 2024.

Ny Skurubrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slussen

Ett omfattande arbete med att bygga om Slussen pågår. Ombyggnationen innebär bland annat att en ny bussterminal kommer att byggas i Katarinaberget. Hela projektet beräknas slutföras under 2025.

Ombyggnation Slussenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tunnelbana till Nacka

Under 2019 inleder Region Stockholm utbyggnaden av tunnelbanas blå linje mot Nacka. Bygget beräknas pågå i upp till åtta år.

Tunnelbana Nackalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Seastop

Värmdö kommun är projektledare för det internationella EU-projektet Seastop. Projektet ska leda till större tillgänglighet och högre service i Stockholm, Åland, och Finlands skärgårdar, genom upprustning och utveckling av småhamnar. I Värmdö skärgård berörs nio småhamnar.

Projektet Seastoplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster