Teknisk handbok

Den tekniska handboken vänder sig till alla projektörer och entreprenörer som utför arbete åt Värmdö kommun.

Handboken vänder sig också till alla exploatörer som utför anläggningar som ska tas över eller anslutas till Värmdö kommuns egna anläggningar.

Teknisk handbok ska även användas i kommunens interna projekt.

Nio fristående delar

Handbokens olika fristående delar hittar du i pdf-format nedan.

De första två delarna berör projektering och entreprenader utifrån ett allmänt perspektiv. Dessa delar ska följas oavsett vilken typ av projektering eller entreprenad det är fråga om. Del 3, 4, 5, 7 samt 8 berör särskilda ämnen. Del 6 - Park är under bearbetning och kommer att publiceras på denna sida när den är klar. Del 9 - behandlar kartor, ritningar och annan geografisk information. Denna del ska följas i alla projekt och av alla som levererar digitalt underlag till kommunen.

Allmänna delar

Särskilda ämnen

Kartor

Bilagor teknisk handbok